Prosinec 2018

Bílá vrána (The Black Balloon)

Před 4 minutami | AnCis |  18 Umělecké dílo s tematikou ZP
The Black Balloon je filmové drama, které bylo natočené v roce 2008 v Austrálii. Film začíná stěhováním rodiny Mollisonových do nového města. Patnáctiletý Tom přichází do nové školy a čelí stresu ze snahy zapadnout mezi spolužáky a zároveň se starat o svého autistického bratra Charlieho. Tom bojuje s frustrací a zodpovědností, o kterou se neprosil a která ho zároveň děsí. Film zachycuje každodenní výzvy při péči o autistického bratra a z počátečního řekněme normálního filmu se nakonec vyklube trpký a temný film.

Distributor uvádí:
"Patnáctiletý Thomas Mollison chce vyrůstat jako každý teenager v jeho věku. Má to ale těžké. Protože je jeho otec voják, rodina se často stěhuje a plachý chlapec se jen těžko sžívá s novým prostředím. Jeho život však ještě více ztrpčuje skutečnost, že jeho starší bratr Charlie je autista. Zatímco rodiče Charlieho dávno přijali, Thomas nikoli. Stydí se za něj a ve skrytu duše ho nenávidí. Pak ale potká Jackii, které Charlieho společnost nevadí."
The Black Balloon

Zdroje:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/8a/TheBlackBalloon_Official-Poster.jpg
https://www.csfd.cz/film/238682-bila-vrana/prehled/


Zdravotní klaun

Před 14 minutami | ElVět |  18 Organizace v UR
Zdravotní klaun je nezisková organizace s národní a mezinárodní působností, která přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví. Tím přispívá ke zlepšení jejich psychického i celkového zdravotního stavu, a to prostřednictvím speciálně vyškolených Zdravotních klaunů a souvisejících projektů.

Koncept "léčby humorem" rozvinul v České republice Američan Gary Edwards. Gary navštívil nemocnici v roli klauna poprvé v roce 1976 a od té doby vyučuje a pomáhá k rozvoji projektů zaměřených na nemocniční klaunství po celém světě. V roce 1998 zaznamenal absenci nemocničních klaunů v České republice a v roce 2001 založil občanské sdružení Zdravotní klaun. První tři roky projekt financoval z vlastních úspor. Svými projevy na zdravotnických konferencích upozorňoval na stěžejní význam humoru v nemocnicích. V organizaci působil jako umělecký (do roku 2011) a výkonný ředitel (2013). V současné době je předsedou správní rady Zdravotního klauna a konzultantem mezinárodní organizace Red Noses International.

Zdravotní klaun je člověk s přirozeným klaunským nadáním, schopností imrpvizace, s vrozenou empatií a hudebním talentem. Často mívá také dramatické vzdělání, což ale není podmínkou přijetí. Klaun musí mít samozřejmě také kladný vztah k dětem a chuť se stále vzdělávat. Pro klauny se pořádají různá školení, kde se vzdělávají v oblastech improvizace, hře na hudební nástroje a učí se nové techniky, které pak aplikují na humorné situace na nemocničních pokojích.

Jejich posláním je:
 • Zajišťovat návštěvy Zdravotních klaunů na dětských a geriatrických lůžkových odděleních v nemocnicích v České republice, tak aby se Zdravotní klaun stal běžnou součástí každé nemocnice
 • Pomáhat ke zlepšení celkového psychického a tím i zdravotního stavu dětí a seniorů hospitalizovaných v nemocnicích, v domovech pro seniory
 • Přispět k uvolnění atmosféry nemocničního prostředí, v domovech pro seniory
 • Udržovat a rozvíjet vysokou profesionalitu návštěv Zdravotních klaunů tak, aby jejich návštěvy vhodně doplňovaly léčebné procedury
 • Zajišťovat vzdělávání v oblasti inovativních metod a přístupů, využitelných v prostředí se zvýšeným stresovým faktorem
 • Šířit a medializovat myšlenku Zdravotních klaunů jako psychosociálního programu, který je důležitou součástí komplexní léčebné péče
 • Poskytovat podporu, know-how a výměnu informací s dalšími organizacemi, které mají stejné nebo podobné cíle a/nebo poslání, ať už na národní nebo mezinárodní úrovni, zejména s Red Noses Clowndoctors International a jejích spolupracujících partnerů
Každý klaun musí být originál, jinak by to ani klaun nebyl.

V současné době 86 zdravotních klaunů navštěvuje pravidelně 62 nemocnic, 8 domovů pro seniory a 1 hospic. Aktivitou od roku 2001 si Zdravotní klaun vybudoval stabilní postavení, dobré jméno a velmi sympatickou tvář, která má podporou široké veřejnosti.

Profesionální Zdravotní klauni jsou v současnosti považováni za účinnou součást léčebného procesu.Hasta la vista!

Před 58 minutami | ElVět |  18 Umělecké dílo s tematikou ZP

Hasta la vista!

Hasta la vista! je belgická komedie z roku 2011, oceněná Evropskou filmovou cenou - Cenou diváků za nejlepší evropský film.

Philip, Lars a Jozef jsou tři mladíci po dvacítce, kteří milují víno a ženy. Jenže jsou stále panicové. Pod záminkou ochutnávání vína se vydají na cestu do Španělska s vidinou prvních sexuálních zážitků. Nic je nemůže zastavit - dokonce ani jejich handicap: jeden je slepý, druhý na vozíku a třetí zcela ochrnutý.

Hasta la vista! vypráví příběh o lásce, síle přátelství a chtíči. Příběh o humoru jako jediném prostředku, který pomáhá vyrovnat se s nelehkou situací, o silné touze jako největším hybateli lidské snahy bořit hranice. Člověk ovládaný touhou dokáže věci, o kterých netušil, že je může zvládnout. Přitom její naplnění bývá až druhotné. V této road movie je cesta důležitější než její cíl. Film vznikl na motivy skutečného příběhu Asty Philpota a jeho přátel.


Terapeutická komunita Magdaléna

Dnes v 11:45 | MonUrb |  18 Organizace v UR
Terapeutická komunita Magdaléna

Terapeutická komunita Magdaléna je obecně prospěšná společnost a nevládní organizace. Nachází se v Mníšku pod Brdy a jejím cílem je poskytování služeb zaměřené na snižování rizik spojených s užíváním návykových látek, prevenci rizikového chování dětí a mládeže. Klienty jsou osoby starší 18 let se středně těžkou a těžkou závislostí a psychosióciálním postižením v důsledu užívání návykových látek. Jeho pobyt zde je finačně podporován i z jeho strany, polatek činí zhruba 6 500 Kč. Klient zde stráví od 8 - 15 měsíců v závislosti na jeho osobním růstu.
V prostorách terapeutické komunity Magdaléna dchází k léčení různých druhů závislostí, péči o absoloventy léčby a další vzdělání v této oblasti za cílem integrace jedince do společnosti bez dále přetrvávající závislosti. Nejdůležitější složkou této komunity je rezidenční péče v této komunitě, která má za úkol ne jen péči o pacienty po absolování povinného detoxu, ale i změnu dosavadního rizikového chování na zdravotně i sociálně přijatelný životní styl, který bude vyhovovat jeho i okolí i jemu samotnému. Probíhá zde osobní růst klienta a plná sociální rehabilitace. Programem klientů je individuální i skupinová terapie (psychologiká léčba - léčebná terapie), pracovní terapie (ergoterapie), sociální a právní poradenstvství a další zájmové činnosti. Pracovní terapie probíhá na farmě, zahradnictví, truhlárně a sportovních zařízení. Jedinec je dále vzděláván (pedagogická rehabilitace) ve své závislosti a zdravém životním stylu. Klient díky ubytování s jinými osobami s podpobným problémem rozvíjí své sociální schopnosti a komunikaci s okolím. Dostává denní režim, který je při této rehabilitaci zásadní.

http://www.magdalena-ops.eu/cz/slu%C5%BEby-pro-z%C3%A1visl%C3%A9/l%C3%A9%C4%8Dba/terapeutick%C3%A1-komunita

Černí koně, z. s.

Dnes v 10:07 | BilikAnd |  18 Organizace v UR
Organizaci Černí koně založil Tomáš Pouch, který o letních prázdninách ve svých 14 letech po dopravní nehodě přišel o nohu, psal se rok 1987.
Dalších 20 let Tomášovi trvalo, než došel ke smíření se svým handicapem, a když se tak stalo, oním nástrojem, který mu pomohl se psychicky vyrovnat, bylo jízdní kolo.
Opět jsem cítil vítr ve vlasech
…..začal jsem jezdit závody horských kol, říká Tomáš, a byl jsem jediný s handicapem mezi zdravými. Dlouho to netrvalo a získal jsem respekt soupeřů. Respekt a uznání byl onen lék na bolavou duši, lék, který jsem 20 let hledal. Tuto cestu jsem chtěl ukázat i ostatním a tak se zrodili ČERNÍ KONĚ.
Snad každý zná film, který vypráví o jamajské posádce závodního bobu. Tito sportovci nikdy neviděli sníh, a přesto se měli zúčastnit zimních olympijských her. Byly to od samého začátku outsideři, málokdo věřil, že vůbec zvládnou klasifikační čas.
Stala se ale jedna zásadní věc, jamajský tým se nevzdával a bojoval naplno. Sice se nestali vítězi, ale získali přízeň všech fanoušků. Sportovní slovník nazývá takové sportovce, černými koňmi. Černí koně přináší nečekané zvraty a jsou kořením sportu. Nikdo si na ně předem nevsadí, ale když dostanou svou šanci, každého překvapí a získají si srdce fanoušků. A takoví jsou i, lidé s handicapem.
Postupně se seznamovali s problematikou zdravotně postižených dětí a zjistili alarmující skutečnosti. Pro zdravý vývoj dítěte, hlavně ten mentální, je důležitá svoboda pohybu. Děti touží po možnosti trávit čas venku se svými vrstevníky a invalidní vozíky jsou určeny pouze pro pohyb na hladkém a rovném povrchu.

http://www.cernikone.cz/

JK Počin

Pondělí v 14:57 | MaBra |  18 Organizace v UR
JK Počin je jezdecký klub sídlící v Praze - Dolních Počernicích. Věnuje se aktivitám s využitím koní, hipoterapii a paravoltiži.

Jezdecký klub Počin byl založen v roce 2001 jako jeden z klubů občanského sdružení Počernická iniciativa - POČIN. Je členem České jezdecké federace ČJF, České hiporehabilitační společnosti ČHS a České asociace tělesně handicapovaných sportovců ČATHS.

V areálu klubu pracují s koňmi různých plemen a typů, tak aby měli vhodné koně pro každé dítě a klienta, kteří k nim přijdou. Snaží se přizpůsobit všem klientům podle jejich individuálních potřeb. Samozřejmě zohledňují potřeby a fyzický stav koní, aby je nepřetěžovali a zároveň jim práci dělali zajímavou.
AUTISTIK

Pondělí v 11:13 | KarLet |  18 Organizace v UR
Spolek Autistik byl založen v roce 1994 skupinou rodičů, kteří nebyli spokojeni s péčí o postižené autismem. Autistik je spolek, který nemá stále zaměstnance, veškerá činnost je zajišťována dobrovolníky z řad členů sdružení.
Mezi hlavní cíle naší činnosti patří zejména vytváření společenských a ekonomických podmínek pro optimální rozvoj občanů s autismem, dále napomáháme realizovat práva na vzdělání a výchovu takto postižených, vytváříme podmínky pro jejich snazší integraci do společnosti a v neposlední řadě se věnujeme ochraně práv autistických osob a jejich rodin. Svoji činnost zaměřujeme na rehabilitační, terapeutické a ozdravné pobyty pro rodiny s autistickými dětmi, pravidelné výstavy výtvarných prací autistů, praktický výcvik v nových speciálních edukačních programech pro autisty a překlady odborné literatury.

Další oblasti činnosti:
Přednášky pro rodiče, Praktické výcviky v péči o osoby takto postižené za účasti zahraničních odborníků, Mnozí členové Autistiku přednášejí na různých odborných setkáních, pedagogických fakultách, někteří byli pozváni jako lektoři na mezinárodní setkání do zahraničí.
Za své aktivity ve prospěch postižených autismem obdržel AUTISTIK poděkování presidenta Světové autistické organizace pana Pata Matthewse.


Zdroje:
http://www.nicm.cz/organizace-venujici-se-mentalne-postizenym
http://www.autistik.eu/clanky/cinnost-spolku-autistik/

Největší showman

Pondělí v 10:51 | KarLet |  18 Umělecké dílo s tematikou ZP
 • Muzikál, drama, životopis, romantika, to vše v jednom díle řežiséra Michaela Graceyho. V hlavní roli Phineas Taylor Barnum (hraje Hugh Jackman, který je vizionářem s obrovskou fantazií a touhou po vytvoření showbyznysu. Protože většinu svého života strávil hlavní hrdina v chudobě, chce své ženě, která pochází z bohaté rodiny, dopřát život, který jí slíbil. Založí muzeum kuriozit, které je ze začátku propadákem, až poté, co do něj Barnuman povolá ty nejdivnější lidi z města, se stane hitem. Barnum vytvoří show s vousatou zpěvačkou, nejsilnějšími, nejmenšími i největšími muži, žongléry, akrobaty a navzdory předsudkům a kritice mají jeho představení úspěch. Znázornění postav s různým tělesným postižením, kterými společnost opovrhovala, ale ony se dokázaly prosadit, podpořit svůj talent a společně vytvořit geniální show.
  Ve filmu Phineas Taylor Barnum vytvořil bezpečné zázemí pro ty, které společnost nepřijímá, pokud bychom se však zajímaly o skutečnou postavu tohoto muže, ne úplně tomu tak bylo. Ovšem tento muzikál byl režisérovým debutem a byl natočen tak, že opravdu pohltil diváky po všech stránkách.

  Odkaz na trailer:
  https://www.youtube.com/watch?v=AXCTMGYUg9A

Teorie všeho

9. prosince 2018 v 22:14 | MaBra |  18 Umělecké dílo s tematikou ZP
Teorie všeho je životní příběh geniálního vědce Stephena Hawkinga, který na svém velmi nemocném těle nosí jednu z nejchytřejších hlav, jakou kdy lidstvo poznalo. Byť by vám hravě vysvětlil nerozumitelné zákonitosti fungování vesmíru, sám možná nechápe, jak je možné, že jeho vlastní život zachránila tak neobyčejná věc, jakou je láska.

Příběh začíná v roce 1963, kdy má jednadvacetiletý Stephen Hawking, student kosmologie na Cambridge, našlápnuto ke skvělé budoucnosti. Spolužáci i profesoři ho naprosto zbožňují, stejně jako krásná Jane, která na téže škole studuje umění. On na oplátku zbožňuje ji. Když však v osobním i profesním životě stane na pomyslném vrcholu, zažije nemilosrdný pád. Doslova. Lékařské vyšetření po jednom z mnoha jeho "nešikovných" škobrtnutí vyřkne drsnou diagnózu - neléčitelné postupné ochrnutí nervového systému, které do dvou let ukončí smrt. Jenže Jane a Stephen se osudu vzepřou. Vezmou se a snaží se žít normální život. On si nemoc nepřipouští a dodělává si doktorát. Ona ho všemožně podporuje, často až za hranici sebeobětování. Čím víc se blíží předpokládaný konec, tím hektičtěji se oba snaží společně žít.

Mr. Robot

9. prosince 2018 v 19:06 | NiČej |  18 Umělecké dílo s tematikou ZP
Elliot je mladý programátor, který má problém navazovat vztahy s lidmi. Je bezpečnostní inženýr v AllSafe, hacker. Trpí klinickou depresí, bludy a sociální úzkostí, kvůli které se izoluje od ostatních lidí.Má pocit, že se s okolním světem může bavit pouze tak, že hackuje jejich přístroje. Pracuje u bezpečnostní firmy, kde ale musí skrývat své skutečné umění. Navíc ho osloví tajná hackerská organizace, která chce s jeho pomocí zničit nadvládu jednoho procenta nejmocnějších lidí světa, kteří údajně řídí běh dějin.

Výsledek obrázku pro mr robot

https://www.csfd.cz/film/409508-mr-robot/prehled/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mr._Robot

Caballinus

9. prosince 2018 v 19:01 | NiČej |  18 Organizace v UR
Caballinus - zapsaný spolek byl založen v roce 2008 za účelem provozovat a zajišťovat hiporehabilitační aktivity.
Naše klientela je zejména z oboru dětské neurologie, konkrétně pak provádíme terapii nejčastěji u dětí s centrálními koordinačními poruchami, dětskou mozkovou obrnou, Downovým syndromem, autismem, kombinovanými vadami a celkovým psychomotorickým opožděním. Pomáháme dětem, které nejsou schopny samostatného sedu, lezení, chůze. Hipoterapie je osvědčenou metodou, díky které tyto pohybové aktivity mohou zvládnout. V průběhu dlouholeté praxe prošly naší terapií stovky dětí.
Hipoterapii provozujeme ambulantní formou (klient dojíždí několikrát týdně) nebo formou intenzivních pobytů (terapeutická lekce je zařazena dvakrát denně).
Jsme členy České hiporehabilitační společnosti.
Máme statut Střediska doporučené hipoterapie a praktické výuky.
Naše koně mají licenci hiporehabilitačních koní. Tzn. složili speciální zkoušky, které jsou potřebné pro hipoterapii.
http://www.caballinus.cz/ii-iii-hiporehabilitacni-pobyt-2018
http://www.caballinus.cz/

NADĚJE

9. prosince 2018 v 13:27 | GaKř |  18 Organizace v UR
Po roce 1989 přicházeli na území ČR ukrajinští uprchlíci. Tito lidé byli bez domova, stravy, oblečení a setrvávaly ve větších skupinkách na pražských nádražích, kde jim začali poskytovat pomoc zakladatelé Naděje Ilja a Vlastimila Hradečtí. Ti jako první přinesly uprchlíkům hrnec teplé polévky a pár kousků oblečení. Později pro ně začali zajišťovat i ubytování. Postupem času svou pozornost rozšířili i na ostatní skupiny potřebných lidí a během pár let se z dobrovolnické činnosti stala nezisková organizace, která dnes působí po celé ČR a poskytuje služby lidem ve stáří, bez domova, s handicapem, ohroženým rodinám, dětem a mládeži. Dále poskytují dluhové poradenství, duchovní péči a vzdělávání.

Stránky:

The Horse Boy

9. prosince 2018 v 10:42 | GaKř |  18 Umělecké dílo s tematikou ZP
Skutečná událost, která dala vzniknout knize a následnému dokumentárnímu zpracování The Horse Boy. Dílo popisuje život chlapce Rowana, kterému byl diagnostikován autismus. Rodina zkouší mnoho tradičních způsobů léčby, Rowan si však svoji cestu vybere jednoho dne sám, kdy přichází do kontaktu s klisnou Betsy, která má na Rowana pozitivní a ukliďnující účinnek. Toto velmi silné pouto mezi Betsy a Rowanem inspiruje celou rodinu pro výpravu do Mongolska hledat předky koní a i mocné šamany, ve které má rodina důvěru, že by mohli chlapci pomoci.

Ukázka:
https://www.youtube.com/watch?v=MxWMVE2ijBE

Film:
https://www.youtube.com/watch?v=l4Yd4GSHcMY

Zaříkávač koní

2. prosince 2018 v 20:11 | LuMal |  18 Umělecké dílo s tematikou ZP
Zaříkávač koní
Je americké romantické drama z roku 1998. Film režíroval Robert Redford, který zde ztvárnil také titulní roli zaříkávače koní Toma a byl i spoluproducentem snímku.
Mladá třináctiletá dívka Grace McLaean žije v New Yorku, její otec pracuje jako právník, maminka Annie McLean je šéfredaktorkou významného časopisu. Grace, má ráda koně a ve volném čase se věnuje jezdectví. Rodiče jí pořídili krásného hnědáka Pilgrima. Grace si s ním jednoho dne společně se svou nejlepší kamarádkou Juditou vyjede na zimní projížďku. Po cestě ale Juditin kůň zničehonic uklouzne na zasněženém svahu, noha se jí zasekne ve třmenu a ona i její kůň se po zamrzlém svahu svezou na blízkou silnici. Grace se Juditě marně pokouší vyprostit ze třmenu a odtáhnout ze silnice pryč, když v tom je srazí projíždějící nákladní kamion, který na namrzlé vozovce dostane při prudkém brzdění smyk. Judita a její kůň nehodu nepřežijí. Pilgrim se vzepne proti kamionu, aby Grace chránil a je při tom velmi těžce zraněn. Vážné zranění utrpí i Grace, která při nehodě přijde o nohu. Těžce raněného Pilgrima se nakonec podaří veterinářům s vypětím všech sil chytit a zachránit, nicméně po vyléčení jsou s ním velké problémy. Grace je na tom také psychicky velice špatně, odmítá chodit mezi zdravé děti do školy, navíc jí těžce poznamená její setkání s Pilgrimem. Její zoufalá matka Annie poté začne studovat všechny dostupné materiály o koních, jezdectví, dostizích, léčení koní, veterinární medicíně apod. Snaží se své nemocné dceři za každou cenu pomoci. Nakonec se v jednom odborném časopise dočte o zázračném muži, žijícím v Montaně, který prý dovede koně zkrotit a spravit jejich poraněnou zvířecí duši. Annie se nejprve snaží Toma telefonicky přemluvit, aby za nimi přijel do New Yorku, což ale Tom kategoricky odmítne. Nezbývá jí než se za ním, i s Pilgrimem a s nešťastnou Grace, vydat do Montany. Pilgrima naloží do speciálního přívěsu za terénní automobil a vydají se společně na dlouhou cestu do míst, kde zaříkávač Tom Booker pracuje na bratrově rodinné dobytkářské farmě. Zatímco je Pilgrim i přes počáteční problémy čím dál hodnější, Tom si Grace nakloní a pomůže jí a ochrání ji před tím, aby se změnila a zcela zahořkla, Annie si zde musí také vyřešit svůj komplikovaný vztah k nemocné dceři. Tom společně s Annie prožívá krásné chvíle, Annie opět začne jezdit na koni a obdivuje krásy venkovského života a místní divoké podhorské přírody. Tom s Annie se postupně sblíží a zamilují se do sebe. Blíží se ale uzdravení koně a na farmu v Montaně nečekaně přijíždí Annin manžel a otec Grace Robert. Grace společně s Tomem Pilgrima definitivně vyléčí a Grace na něm opět začne jezdit. Annie ale musí volit vážné životní dilema mezi dvěma milovanými muži, nakonec si uvědomí, že aby udržela rodinu, musí vztah s šaramantním a laskavým zaříkávačem koní Tomem ukončit.
https://www.youtube.com/watch?v=niHy5h_EFG8


Bobath

2. prosince 2018 v 17:52 | NiČej |  18 Osobnost v UR
Bobathova metoda je pojmenována po jeho autorech Bertě Bobath (fyzioterapistka) a Karlu Bobath (psychiatr a neorofyziolog). Jejich práce se zabývá hlavně pacienty s mozkovou obrnou a po cévní mrtvici. Berta Ottilie Busse se narodila v Berlíně, kde poprvé pracovala s gymnasty. Její první manžel byl Kurt Roehl. Po narození syna a rozvodu opustila Německo v roce 1938. Znovu se setkala s českým psychiatrem Karlem Bobathem, kterého poznala v Berlíně. Oba byli židovští uprchlíci a v roce 1941 se oženili a její syn byl adoptován druhým manželem. Bobathova metoda (angl. Bobath concept) je přístup neurologické rehabilitace, která je používána při vyšetření a léčbě dospělých po cévní mozkové příhodě. nebo dětí s dětskou mozkovou obrnou. Cílem Bobathovy metody je podpora motorického učení pro efektivní motorickou kontrolu v různých prostředích, a tím zlepšit zapojení a funkčnost. To se provádí pomocí speciálních cviků, které provedou pacienta zahájením i ukončením specifických činností. Tento přístup k neurologické rehabilitaci je multidisciplinární, především jde o fyzioterapii, ale součástí může být ergoterapie a logopedie. Ve Spojených Státech je Bobathova metoda také nazýván neuro-developmental treatment' (NDT).
Bobathovi pohlížejí na dětskou mozkovou obrnu jako na neprogresivní onemocnění, které vzniklo na základě poškození nezralého dětského mozku. Tento poškozený mozek se nadále vyvíjí a nese s sebou četnou řadu příznaků. Je to především porušený vývoj dítěte v jednom nebo více vývojových aspektech a také porušený tonus a porucha koordinace pohybu.
Základem úspěšné terapie je velmi podrobné vyšetření, během kterého se fyzioterapeut zaměřuje na denní aktivity, které dovede dítě provést bez pomoci, případně jak velkou míru dopomoci dítě potřebuje, či co vůbec samo nezvládne. Dále sleduje kvalitu svalového napětí a kvalitu provedení pohybu. Na základě těchto vyšetření stanovili manželé Bobathovi klasifikaci dětské mozkové obrny, která slouží hlavně pro ulehčení komunikace mezi jednotlivými terapeuty z multidisciplinárního týmu. Bobath koncept je práce v týmu: práce rodičů, fyzioterapeuta, logopeda a ergoterapeuta. Bobathovi ukázali, že i po překonání cévní mozkové příhody (CMP) je možné zlepšit si svou kondici a koordinaci pomocí vybraných cvičení z jejich konceptu, který těmto lidem pomáhá znovu se plnohodnotně zapojit do běžných denních činností. Bobathovi přišli s důležitým poznatkem, že pacienty neomezuje nedostatek svalové sily, ale problém spočívá v neschopnosti vykonat různé pohybové kombinace pohybových stereotypů. Existují však cvičení, která pomohou zapojit tělo do správných pohybových stereotypů. Prostřednictvím těchto cviků se snažíme potlačit chybné pohybové reakce vzniklé při poškození centrální nervové soustavy (CNS) a naopak navodit nové, kvalitnější pohybové reakce zaměřené na podporu stabilnější chůze, pevnějšího úchopu a ostatních každodenně vykonávaných pohybů, nad kterými se úplně zdravý člověk ani nepozastavuje, nezamýšlí a provádí je automaticky.

Zdroj: https://www.fyzioklinika.cz/clanky-o-zdravi/bobath-koncept

Zdroj: https://www.fyzioklinika.cz/clanky-o-zdravi/bobath-koncept
Výsledek obrázku pro manželé bobathovi

Zdroj: https://www.fyzioklinika.cz/clanky-o-zdravi/bobath-koncept
http://www.cadbt.cz/bobath-koncept/vic-o-bobath-konceptu
https://www.fyzioklinika.cz/clanky-o-zdravi/bobath-koncep
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bobathova_metoda

https://en.wikipedia.org/wiki/Berta_Bobath