Listopad 2018

Sdružení SRAZ

29. listopadu 2018 v 16:40 | KatSoch |  18 Organizace v UR
Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím, z.s. bylo založeno v roce 1996. Ve Středisku ekologické výchovy hl. m. Prahy působí od roku 1999. Od 1. ledna roku 2000 jsou členem Toulcova dvora, z.s. a dále také členy České hiporehabilitační společnosti a České jezdecké federace.

Připravují výchovně - vzdělávací a terapeutické programy s využitím zvířat pro děti, mládež, dospělé a osoby s postižením. Vedou k zodpovědnému jednání k lidem a k přírodě, ke zdravému životnímu stylu. Jejich posláním je propojovat svět lidí, zvířat a přírody do harmonického celku. Široká nabídka programů Sdružení SRAZ je určena především dětem a mládeži, rodinám s dětmi a lidem se zdravotním postižením.

Realizují a rozvíjí:Diakonie

29. listopadu 2018 v 16:37 | MichNov |  18 Organizace v UR
Diakonie poskytuje sociální, zdravotní i vzdělávací služby ve více než 140 zařízeních po celé ČR. Kromě toho se zapojuje do koordinace humanitární pomoci (povodně v ČR) i rozvojové spolupráce v mnoha zemích světa, pomáhá cizincům v ČR a také se věnuje různým projektům a kampaním. Je druhou největší nestátní organizací poskytující sociální služby v České republice. Jejich práce a poslání vychází z křesťanských hodnot, pomáhají všem bez rozdílu. Tým tvoří více než 2000 pracovníků a 1000 dobrovolníků. Po roce 1989 navazuje na předválečnou Českou diakonii. Zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická.

Diakonie poskytuje služby pro lidi různých věkových kategorií, od narozených dětí, až po ty nejstarší.
Poskytuje různé služby různým lidem, kteří mají různé potřeby a požadavky, např. děti a mladí lidé, rodina a partnerský život, lidé v nouzi, lidé s postižením, senioři a vzdělání.
Dále poskytuje služby lidem, kteří se dostávají do různě obtížných situací.


Život bez bariér

24. listopadu 2018 v 21:42 | MiJan |  18 Organizace v UR

Občanské sdružení Život bez bariér bylo založeno v roce 2004 a od této doby pomáhá zdravotně postiženým a seniorům odhalit jejich potenciál a znovu se začlenit do společnosti. Impulzem k založení sdružení byla snaha pana Josefa Fučíka (kterému se v roce 1998 stal vážný zdravotní úraz vedoucí k těžkému, celoživotnímu postižení), jeho rodiny a jeho přátel pomoci i ostatním lidem se zdravotním postižením a seniorům vyrovnat se s jejich složitou situací. Vznikl tak subjekt, který nejen že zajistil pro výše zmíněnou skupinu spoluobčanů sociální služby, které v regionu Novopacka chyběly, ale dlouhodobě se o zájmy této skupiny obyvatel stará.

Cílem občanského sdružení je napomáhat integraci zdravotně postižených a seniorů do společnosti. Tato snaha vychází z individuálních možností, představ a přání jednotlivých klientů. Sdružení usiluje o to, aby se každý, kdo jej osloví s žádostí o radu či pomoc, setkal s odpovídající odezvou, aby mu bylo umožněno identifikovat a dále rozvíjet jeho potenciál a zároveň, aby obdržel veškerou pomoc potřebnou ke kompenzaci jeho zdravotního omezení.

Občanské sdružení se o zájmy zdravotně postižených a seniorů stará prostřednictvím nabídky sociálních služeb (odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace a denní stacionář), doplňkových akcí a programů, vytvářením pracovních míst pro zdravotně postižené i lobbováním u orgánů místní správy, samosprávy, soukromých subjektů a široké veřejnosti za zlepšování životních podmínek této skupiny spoluobčanů a za jejich integraci do společnosti. (Například iniciativa v oblasti bezbariérovosti).

Cílové skupiny občanského sdružení:
- Osoby s tělesným, mentálním, kombinovaným, sluchovým a/či zrakovým zdravotním postižením či s chronickým nebo s chronickým duševním onemocněním
- Seniorům
- Rodinným příslušníkům a osobám blízkým pečujícím o zdravotně postižené a/či seniorní členy rodiny

Hlavní činnosti:

- Obecné zastupování zdravotně postižených občanů a seniorů při obhajobě jejich zdravotních, hospodářských, pracovních, sociálních, kulturních, sportovních a jiných zájmů, vyplývajících ze specifiky jejich postižení

- Komplexní poradenská a informační činnost pro zdravotně postižené občany a seniory

- Zajišťování sociální rehabilitace zdravotně postižených občanů a seniorů

- Zajišťování společenských, kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí

- Pořádání přednášek, školení a seminářů

- Další činnosti vedoucí k naplnění cílů sdružení

Vedlejší činnosti:

- Zajišťování dopravy zdravotně postiženým občanům a seniorům

- Pomoc při zajišťování ubytování a chráněného bydlení pro zdravotně postižené občany a osoby nacházející se ve složité životní situaci

- Provozování půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, chráněné a ergoterapeutické dílny

- Distribuce pomůcek pro zdravotně postižené a seniory

- Vydávání publikací a informačních materiálů

Zdroje:
https://zbb.cz/


Ray

24. listopadu 2018 v 21:09 | MiJan |  18 Umělecké dílo s tematikou ZP

Ray je hudební životopisné drama, které vypráví příběh americké legendy Raye Charlese tak, jak ho ještě nikdo předtím nevyprávěl. Sledujte životní dráhu hudebního génia v nezapomenutelném výkonu Jamieho Foxxe.
Ray Charles se narodil v chudém městečku v Georgii. Když mu bylo sedm let, byl svědkem bratrovy náhlé smrti a krátce poté oslepl. Jeho matka mu však vždy dodávala kuráž a trvala na tom, aby si našel svou vlastní životní cestu. Charles brzy objevil svůj dar a radost, kterou mu přinášela hra na klavír. Následovalo turné po jižanských hudebních státech a oduševnělý zpěvák si brzy získal pozornost celého světa. Stvořil svůj vlastní nenapodobitelný styl, do kterého začlenil gospel, country, jazz i orchestrální melodie. Ray Charles doslova způsobil hudební revoluci a nenávratně změnil způsob, jakým si lidé až doposud užívali hudbu. Zároveň bojoval za práva umělců, ať už se to týkalo příliš selektivních klubů nebo nevýhodné pozice v nahrávacích společnostech. Ray vám přináší nekompromisní portrét Charlese coby hudebního génia, jenž se snaží překonat závislost na drogách a zároveň se
proměňuje v jednoho z nejoblíbenějších umělců všech dob.

Je to americký hudební film z roku 2004. Režisérem filmu je Taylor Hackford. Hlavní role ve filmu ztvárnili Jamie Foxx, Sharon Warren, Kerry Washington, Regina King a C. J. Sanders.

Zdroje:
https://www.fdb.cz/film/ray/39348
https://www.youtube.com/watch?v=X1rJvSF3l6k
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ray_(film)

Ergo Aktiv

24. listopadu 2018 v 16:30 | LuBra |  18 Organizace v UR

V centru neurorehabilitace ERGO Aktiv, o.p.s. poskytuje podporu lidem pro prodělané cévní mozkové příhodě (CMP) či jiném ziskaném poškození mozku (kraniotraumata, nádorová onemocnění).
Pomahá při návratu do aktivního života, zvýšení soběstačnosti, návratu do zaměstnání nebo jeho udržení a při řešení sociální nepříznivé situace.
Organizace poskytuje kombinace ergoterapie, fyzioterapie, sociálně-pracovní terapie, logopedie, psychoterapie, která je pro každého klienta připravována individuálně. Dále nabízí doprovod na úřady, jízdu v tramvaji nebo asistenci v práci.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=o1CWD0h6iZI

http://www.ergoaktiv.cz/

Molly - Ztracený svět Molly (1999)

24. listopadu 2018 v 15:34 | LuBra |  18 Umělecké dílo s tematikou ZP
obrazek

Osmadvacetiletá Molly McKay je mladá žena, která od narození trpí autismem a od svých tří let vyrůstala v sanatoriu pro mentálně postižené. Přestože se dokáže jediným pohledem naučit zpaměti texty všech stupňů obtížnosti, od složení mražené pizzy přes prolog seriálu Krajní meze až po náročné vědecké studie, je zcela neschopná samostatného života. Když je sanatorium, ve kterém žije, uzavřeno, postará se o Molly její bratr Buck, svobodný zaměstnanec reklamní agentury, který sní o tom, že se stane námořníkem a svou sestru od dětství neviděl.

Jenže od okamžiku, kdy k sobě Molly nastěhuje, obrátí žena, která je pro něj záhadou a nevypočitatelnou neznámou, jeho život vzhůru nohama. Naděje na urovnání situace se objeví v okamžiku, kdy se na Bucka obrátí atraktivní dr. Susan Brookes z Kerransova institutu, která nabídne naději na řešení. Institut experimentuje se zcela převratnou metodou léčby, spočívající v operaci genetických roubů do postižených oblastí mozku. Buck si vezme čas na rozmyšlenou, ale nakonec k operaci svolí. Výsledky jsou překvapivě dobré. Molly se rychle probouzí ze své autistické uzavřenosti.

Změny, které začnou tím, že si žena dokáže sama zavázat tkaničky, vedou nakonec k tomu, že Molly pochopí všechny knihy, které si kdysi naučila zpaměti. Její genialita je zjevná, má však i své smutné stránky. Molly totiž jako první pochopí, že proces nastartovaný unikátní operací je jen dočasný.

https://en.wikipedia.org/wiki/Molly_(1999_film)

integrační centrum zahrada

24. listopadu 2018 v 15:07 | KaDol |  18 Organizace v UR

INTEGRAČNÍ CENTRUM ZAHRADA

IC je denní stacionářv Praze 3, který navštěvují děti s kombinovaným postižením ve věku 6-20 let. Toto závažné mentální i pohybové postižení vyžaduje každodenní individuální pedagogickou a rehabilitační péči. Je to centrum napomáhající k rozšíření možností pohybu, kontaktu, vyjádření svých potřeb a prozkoumání okolního světa.

Služby: rehabilitace, ergoterapie, canisterapie, hiporehabilitace, bazální stimulace, zooterapie, muzikoterapie, snoezelen, sociální poradenství, oddělení péče o rodinu, družina, výpravy, obchůdek, dobrovolníci

Zahrada Jiřího Trnky

Cílem bylo proměnit záhumenek kolem Integračního centra Zahrada, stacionáře pro děti s kombinovaným postižením, v příjemný veřejný park otevřený všem kolemjdoucím, především rodinám s menšími dětmi. Park s atmosférou Trnkovy knihy Zahrada, s hřištěm pro sportování, s herními prvky pro děti, otevřenou divadelní scénou a malou letní kavárničkou, bude spojovat umění a jídlo, krásu a hraní, a tak trochu tajně a mimochodem děti s postižením a ty bez něj, aby o sobě více věděly a nebály se vzájemné blízkosti.


http://www.iczahrada.cz/

Pestrá

19. listopadu 2018 v 12:07 | KrKd |  18 Organizace v UR
Pestrou, o. p. s., založili v roce 2009 manželé Pragerovi a trenérka Míša Perčinová, protože chtěli cvičit asistenční psy pro lidi s postižením bez použití kotců. Věřili, a věří dodnes, že pes, který je vychovávaný a vycvičený v přirozeném prostředí domova, má tu nejlepší průpravu, aby pomáhal svému budoucímu páníčkovi. Jejich sen se stal skutečností.

Dosud jsme předali již více než 40 asistenčních psů a v naší péči je přes 40 klientů, lidí s postižením.

Zabýváme se kvalitním bezkotcovým výcvikem psů pro děti a dospělé s různými druhy postižení. Provádíme výcvik vodicích, signálních, asistenčních a canisterapeutických psů pro děti i dospělé se zrakovým, sluchovým, tělesným a kombinovaným postižením. Předáním vycvičeného psa u nás práce s klientem zdaleka nekončí, nýbrž spíše začíná. Aby spolupráce člověka a jeho psa byla efektivní a ohleduplná pro obě strany, je potřeba dál pravidelně trénovat, jezdit na rekondiční pobyty a sledovat další vývoj.

Každý člověk je originál a také každý pes, a proto vybíráme a cvičíme vždy konkrétního psa pro konkrétního člověka podle jeho potřeb a na míru. Během výcviku jsou psi vychováváni v přirozeném prostředí domácnosti, nikoliv v kotcích. Nikdy nelámeme povahu psa, ale pracujeme s tímto živým tvorem s respektem.

Profesionál Jeff ukazuje, jak asistenční psi sundávají ponožky.

Zdroje:
https://www.pestra.cz/z-lasky-k-lidem-i-psum

Osmý den

19. listopadu 2018 v 12:01 | KrKd |  18 Umělecké dílo s tematikou ZP
Manželkou opuštěný manažer banky Harry s myšlenkami na smrt potká George postiženého Downovou chorobou, který uprchl z ústavu, aby se setkal se svou matkou, ačkoliv ví, že je mrtvá.
Hoch zamilovaný do čokolády, na kterou je alergický, přinese Harrymu spoustu nepříjemností, ukazuje sprostá gesta na kolemjedoucí auta, zamiluje se do každé ženy, kterou potká. Díky těmto situacím se mu podaří Harryho dosavadní život obrátit naruby a naučí ho vnímat krásu okolního světa. Z obou mužů se stanou přátelé. Harrymu se nakonec podaří usmířit se svou rodinou a začne díky Georgeovi žít nový život.
Mentálně postižený Pascal Duquenne obdržel za svůj výkon ve filmu Osmý den Cenu za mužský herecký výkon na MFF v Cannes 1996.
Výsledek obrázku pro osmý den

Zdroje:
https://www.csfd.cz/film/32273-osmy-den/prehled/

Rudolf Klapp- Klappovo lezení

19. listopadu 2018 v 11:51 | KrKd |  18 Osobnost v UR

Klappovo lezení vzniklo v Německu na počátku dvacátého století jako metoda pro léčbu idiopatické skoliózy. Tento koncept vytvořil ortoped Bernhard Klapp a posléze jej rozvíjel jeho syn Rudolf. Rudolf Klapp (1873-1949) se jako chirurg začal zajímat páteří a jejím zakřivením.
Pozoroval čtyřnohá zvířata a zjistil, že poloha na 4 je pro páteř velmi příznivá z ortopedického hlediska a že u čtyřnožců se nevyskytuje skolióza. Všiml si, že během lezení po všech čtyřech je páteř vystavena v jednom okamžiku mobilizujícímu, protahovacímu, posilujícímu i korekčnímu vlivu.
Poměrně úspěšně léčil mnoho pacientů se skoliózou. V roce 1926 založil kliniku pro děti s oslabeným svalstvem trupu. Děti se mohly po domě pohybovat pouze v poloze na všech čtyřech. Tento způsob léčby vyvolal velký rozruch. Avšak samotná terapie idiopatické skoliózy pomocí lezení po čtyřech se v Německu stala nejvíce používaným cvičením nejen pro léčbu skoliózy, ale také jako prevence vadného držení těla u dětí na základních školách.
Původně byl koncept indikován jen u idiopatických skolióz. Nyní se jeho použití rozšířilo na všechny typy skolióz, vadné držení těla, morbus Scheuermann, morbus Bechtěrev, DMO a funkční poruchy pohybového aparátu.

Zdroje:
https://www.fyzioklinika.cz/clanky-o-zdravi/klappovo-lezeni

Helppes

19. listopadu 2018 v 10:15 | TeHol |  18 Organizace v UR

Organizace se zabývá výchovou, výcvikem a předáváním vodících i asistenčních psů osobám se zdravotním postižením.

Helppes je jediná profesionální nezisková organizace svého druhu v ČR. Pomáhá osobám s nejrůznějšími druhy handicapů na jejich cestě začlenění do společnosti, soběstačnosti pomocí speciálně vycvičených psů. Poskytuje zcela komplexní soubor souvisejících služeb (zaškolení žadatele o speciálně vycvičeného psa, výuka a proškolení žadatele, předání psa a secvičení se psem, následný servis po celou dobu aktivní služby psa). Poskytovány na základě smlouvy o poskytování sociální služby. Výcvik psů probíhá pod vedením Zuzany Daušové. Zuzana je dlouholetá držitelka odznaku Vzorného výcvikáře I. stupně, mezinárodní mistrině Rakouska a Slovenska ve výkonu psů a zvítězila v mnoha dalších "psích" soutěžích.


Helppes byla první organizací, která v ČR dokázala splnit podmínky nejvyšších mezinárodních standardů a získala akreditaci pro plnohodnotné členství v mezinárodních organizacích ( Assistance Dogs Europe a Assistance Dogs International).
Zdroje: http://www.helppes.cz/
http://www.leapcz.com/Helppes.html

Oskar Picht

19. listopadu 2018 v 9:35 | AlPol |  18 Osobnost v UR
Oskar Picht se narodil 27.5.1871 v Pasewalk a zemřel 15.8.1945 v Rehbrücke. Byl německý učitel, konstruktér psacích strojů pro nevidomé, propagátor vzdělání nevidomých.
Narodil se v rodině pekaře s dlouholetou tradicí, předpokládalo se, že i on se stane v dospělosti pekařem. Avšak se brzy projevil jeho vysoký intelekt, a proto po dokončení povinné školní docházky nastoupil na učitelský seminář, který úspěšně dokončil. V roce 1897 vstupuje do kurzu, který pořádalo vedení ústavu pro nevidomé ve Steglitzu. Kurz byl zaměřený pro osoby, které se chtějí věnovat vzdělávání nevidomých. Po úspěšném dokončení kurzu nastupuje Oskar Picht na místo učitele v místním ústavu pro nevidomé,
zde působil do roku 1912, kdy odchází do Ústavu pro nevidomé v Bromberku na pozici ředitele. Avšak po 8 letech, roku 1920, se do Steglitz vrací a je jmenován ředitelem, na této pozici působil 13 let.
Na svém psacím stroji pro nevidomé začal pracovat již v době, kdy začínal pracovat jako učitel pro nevidomé, avšak první patent pochází až z roku 1901, poté psací stroj dále vylepšoval a po prvním patentu následovalo dalších devět. Pichtův psací stroj, Funguje na principu bodů vyražených do materiálu, které nevidomý je schopen vnímat hmatem. Vynález přispěl k normalizaci brailleského písma co do velikosti, vzájemných vztahů jednotlivých bodů i vzdálenosti písmen.
Oskar Picht se také zasloužil o propagaci problému zrakově postižených. Propagaci přispěl zejména natočením prvního filmu o životě a potřebách nevidomých, dále psal články do novin a pořádal přednášky na toto téma.
I přes to, že v dnešní době se již psací stroje téměř nepoužívají a jsou nahrazovány počítači, ve své době byly nepostradatelnou součástí při vzdělávání lidí se zrakovým postižením.

Představ si

19. listopadu 2018 v 9:35 | TeHol |  18 Umělecké dílo s tematikou ZP
Sluncem zalitém Lisabonu se za vysokou zdí schovává internátní škola, kam je pozván nevidomý učitel prostorové orientace. Jeho experimentální hodiny založené na principu echolokace naplní jednotvárné dny studentů vjemy, o nichž doposud neměli tušení. Nepoznaný svět, který se před nimi otevírá, je lákavým dobrodružstvím, spojeným nicméně se smrtelným riskem, což chápe nejen Eva, která díky Ianovi konečně překonala samotu, ale i vedení ústavu, jemuž jsou tyto nestandardní metody trnem v oku. Ve svém třetím celovečerním snímku dokázal Andrzej Jakimowski přenést na plátno poetiku vnímání nevidomých a veskrze filmově uchopit a prolnout dva zdánlivě protichůdné světy. Barvitost "temnoty" přibližuje pomocí důmyslné palety zvuků a obrazů, čímž posouvá i vnímavost diváků k tomu, jak "uzřít" jinými smysly. V tomto ohledu snímek těží i z mimořádně obtížného, a přesto naprosto přirozeného ztvárnění ústředních rolí Edwardem Hoggem a Alexandrou Marií Larou.
Zdroje:
https://www.kviff.com/cs/program/film/4823618-predstavsi/

Heinrich Landesmann

19. listopadu 2018 v 8:58 | AnMed

Heinrich Landesmann sa narodil 9. augusta 1821 v Mikulove na Morave. Rok po jeho narodení sa rodina presťahovala do Viedne. V šestnástich rokoch stratil Heinric v priebehu niekoľkých dní sluch, čoskoro nato mu zoslabol aj zrak. Musel sa preto vzdať svojho štúdia a vzdelávať sa iba súkromne. Útechu našiel Heinrich vo filozofii a v poézii.


Rázne vystupoval s dožadovaním sa svojho práva na slobodu slova. Jeho prístup vyvolal nevôľu rakúskych úradov, ktoré ho začali prenasledovať. Preto zbierku svojich kritických štúdií vydal v roku 1847 v Lipsku pod pseudonymom "Hieronymus Lorm". Tento pseudonym potom používal ako umelecké meno pre celú svoju ďalšiu tvorbu. Pred hrozbou zatknutia odišiel Lorm pred vydaním svojej zbierky do Nemecka, kde mohol ďalej slobodne publikovať. Keď ho postihla hluchota, porovnal rôzne typy vtedajších ručných abecied, žiadny z nich ho však plne neuspokojil. Vytvoril preto úplne nový systém, abecednú reč na báze dotykových znakov. Bola rýchlo zvládnuteľná a umožňovala a zjednodušovala komunikáciu s ním.


Veľa ľudí používalo zdĺhavé a časovo náročné pomôcky, aby sa s ním mohli presne a jasne dorozumieť. Lorm sám sa húževnato snažil udržať kontakt s rodinou a ľuďmi okolo seba, s kultúrnym a spoločenským životom, s dianím v literatúre a filozofii. Hieronymus Lorm zomrel v Brne 3. decembra 1902. V roku 1910, osem rokov po jeho smrti, vydala jeho dcéra Mária Landesmannová brožúru s popisom dotykovej abecedy, ktorá sa v rôznych úpravách veľmi rozšírila.


Lormovu dotykovú abecedu upravila Aquina Anna Sedláčková. Prvú českú verziu Lormovej dotykovej abecedy zostavil Jan Špička (1872-1958), riaditeľ zemského ústavu pre nevidiacich v Brne. Za základ považoval neustály dotyk rúk príjemcu a hovorcu. U ťažko vnímateľných hmatových znakov používal dotyky stlačením.

Zdeněk Svěrák

19. listopadu 2018 v 2:06 | VerSch |  18 Osobnost v UR

Zdeněk Svěrák

Je českým spisovatelem, skladatelem písní, hercem a scénaristou. Narodil se v roce 1936. Vystudoval pedagogickou školu, ale ve školství příliš dlouho nezůstal. Po 4 letech opustil pedagogiku a stal se jedním z autorů pořadu ''Nealkoholická vinárna U Pavouka'' v českém rozhlase. V tomto pořadu vznikla fiktivní postava nedoceněnného génia Járy Cimrmana. Také se zde seznámil s Jaroslavem Uhlířem, se kterým spolupracoval na nekonečné řadě písní, které zná snad úplně každý. V roce 1967 vzniklo divadlo Járy Cimrmana, pro které připravoval hry, v nichž posléze i sám účinkoval a na mnohých se podílel s Ladislavem Smoljakem.

Centrum Paraple

V roce 1994 bylo centrem paraplegiků spolenčě se Z. Svěrákem založeno Centrum Paraple. Jedná se o poradenské a rehabilitační centrum pro vozíčkáře po poranění míchy. Pomáhá lidem, kteří ochrnuli, ale i rodinám takto postižených osob vyrovnat se se životní situací. Jsou zde poskytovány sociální rehabilitace formou 3týdenních cyklů a kapacitou 20 klientů.

Finanční rozpočet centra je aktuálně 42 miliónů korun a přibližně polovina těchto nálkadů je financována z darů a příspěvků.Každoročně se také pořádá Běh pro Paraple. Letos se této událostí účastnilo 8 558 lidí a bylo z n vytěženo přes 8 milionů korun. Na konto centra také Zdeněk Svěrák převedl své peníze vytěžené ze soudních sporů o autorská práva. Přispívá také z některých svých představení a v roce 2014 vznklo CD Rybí povídky kde známé osobnosti načetli povídky Oty Pavla jako charitativní album pro toto centrum.

http://www.behproparaple.cz/
https://www.paraple.cz/
http://www.zdenek-sverak.cz/o-autorovi/
https://www.csfd.cz/tvurce/946-zdenek-sverak/