Září 2018

Seminární úkoly - zadání 2018

30. září 2018 v 21:07
Na blogu přidávejte splněné seminární úkoly, které budou postupně zadávány. Nezapomeňte je správně včlenit do rubik letošního roku. Jinak se ztratí a je velmi obtížné je dohledat.
Věnujte velkou pozornost tomu, abyste nic nesmazali - ani svým letošním kolegům, ani těm z loňska.
Jejich práce pro Vás může být zajímavou inspirací.
Převzít informace není problém, ale nutno vše řádně CITOVAT - knihy, časopisy i internet.
Přesto raději i z převzatých (a citovaných) informací formulujte nakonec vlastní text.
Zvolená témata se v rámci vašeho ročníku nesmí opakovat.
Hodně štěstí při zkoumání!
Seminární úkoly
1) Úkol rozehřívací: Najděte jednu historickou osobnost se zdravotním postižením, která se navzdory svému vrozenému či získanému postižení prosadila ve vědě, umění, politice či sportu. Prosím splnit do příštího týdne (8.10.)
2) Úkol navazující a průběžný: vyberte si jednu z osobností ucelené rehabilitace a přibližte ji v krátkém medailonku. Může se jednat o jedince, který se nějakým způsobem věnoval problematice ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením a nějak zajímavě oboru přispěl. Může se jednat o osobnost z oboru zdravotnictví (léčebná rehabilitace), pedagogiky, psychologie, animoterapie, sociologie, politiky, technické rehabilitace aj. Dokončit do 22. 10.
3) Najděte a uveďte jedno umělecké dílo, které nějakým způsobem reflektuje problematiku zdravotního postižení. Může se jednat o knihu, film, ale také například o umění výtvarné. Své zamyšlení nad dílem napište na blog a představte v hodině. Ústní výstup dle rozpisu, na blogu do listopadu.
4) Najděte zajímavou organizaci, která se podílí na poskytování jedné či více složek ucelené rehabilitace. Přibližte ji v krátkém textu vlastními slovy. Přidejte odkaz na webové stránky do prosince.
Může se jednat o organizaci zajišťující:
- sociální rehabilitaci (sociální podpora, osobní asistence, dobrovolnictví, pacientská organizace...),
- léčebnou (raději bez klasických oddělení léčebné rehabilitace - ty si umíme představit snadno, ale naopak vítané jsou odkazy ze zoorehabilitace, ergoterapie, aj.),
- pedagogickou (speciálně pedagogická centra, sdružení kolem alternativních metod vzdělávání, instituce speciálního školství),
- pracovní (podporované zaměstníní, tranzitní programy)...
Možná oceníte i nějaké informace ze starších blogů: http://naslednapece.blog.cz/
Děkuji za spolupráci a přeji hodně zdaru.
JV