Leden 2018

Světluška

15. ledna 2018 v 8:18 | KlaWal |  17 Organizace v UR
Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla.

Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením.

Projekt běží od roku 2003 a zapojilo se více než 80 000 dobrovolníků a miliony dárců.

Sbírka Světluška je otevřená všem těžce zrakově postiženým lidem v České republice. O nadační příspěvek může požádat jakýkoli jednotlivec s těžkou ztrátou zraku nebo kterákoli nezisková organizace poskytující těžce zrakově a kombinovaně postiženým lidem odborné služby na území ČR.

Výtěžek sbírky rozděluje nezávislá odborná grantová komise ve veřejném grantovém řízení. Jednotlivec, který se ocitne v tíživé životní situaci, může požádat o příspěvek ze sbírky po celý rok bez ohledu na vyhlašovaná grantová řízení. Vyúčtování jednotlivých ročníků probíhá vždy ke konci kalendářního roku.

Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. - Foto: Tomáš Adamec