Prosinec 2016

CENTRUM PRO DĚTSKÝ SLUCH TAMTAM, O.P.S.

31. prosince 2016 v 15:26 | Petra |  16 Organizace UR v místě bydliště
Společnost TAMTAM nabízí komplexní služby a poradenskou činnost pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením v České republice. Posláním TAMTAMu je ulehčení dětem, mladistvým a dospělým lidem se sluchovým postižením, začlenit se mezi slyšící majoritu a žít kvalitní život. Je toho dosahováno odbornou poradenskou činností, ranou péčí, sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi, informačními a vzdělávacími službami a kulturně osvětovou činností.
Organizace vznikla v roce 1990 s názvem Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s., zakladateli byli rodiče dětí s těžkým sluchovým postižením. Hlavní motivací bylo přání, aby se jejich dětem dostalo plnohodnotného vzdělání a mohli v budoucnu najít pracovní uplatnění.

V té době byla pro neslyšící v České republice situace nepříznivá. Vyučovalo se jen orální metodou, znakový jazyk nebyl akceptován jako plnohodnotný komunikační prostředek, učební obory byly omezené a celkové možnosti pro sluchově postižené byly více než nedobré.
Avšak se založením organizace se začalo svítat na lepší časy. Členové se zaměřili na šíření informovanosti o sluchovém postižení, vyvrácení mýtu, že sluchové postižení je spato s mentálním postižením. Dále byly snahy o implementaci znakového jazyka do výuky, založili knihovnu a informační centrum.
V roce 2013 se organizace transformuje, občanské sdružení mění svou právní formu a stává se obecně prospěšnou společností. Historie organizace a její IČO zůstává zachováno, mění se název organizace na Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.
Od roku 2014 vystupuje organizace pod novým názvem, prohlubuje spolupráci s neonatology a foniatry, usiluje o systémovost a standardizaci v péči o děti se sluchovým postižením i v oblasti zdravotnické. Intenzivně pracuje na mezioborové spolupráci. Realizuje další velké projekty, vyvíjí aplikaci pro tablety určenou na rozvoj komunikace dětí, vydává nové knihy pro rodiče i odborníky.

Společnost TAMTAM sídlí na Praze 5. v Hábově ulici.

http://www.detskysluch.cz/

Středisko výcviku vodicích psů SONS ČR

19. prosince 2016 v 16:13 | JiřinaK |  16 Organizace UR v místě bydliště
Středisko výcviku vodicích psů je:
  • součástí Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS). Posláním této organizace je jednak sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů, jednak poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti.
  • členem Mezinárodní federace vodicích psů (International Guide Dog Federation) se sídlem ve Velké Británii a s působností ve vyspělých zemích celého světa. Tato organizace byla založena za účelem vytváření a dodržování vysokých standardů nejen v odchovu, výchově a výcviku vodicích psů, ale hlavně v oblasti péče o zrakově postižené klienty; zároveň již několikrát osvědčila špičkovou úroveň naší školy v celosvětovém měřítku. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých - Středisko výcviku vodicích psů je plnohodnotným členem této organizace od roku 1997.
  • profesionální pracoviště, které se zabývá výchovou a výcvikem vodicích psů jako průvodců těžce zrakově postižených osob, teoretickou i praktickou přípravou žadatele na převzetí a užívání vodicího psa, odborným předáváním vodicího psa do užívání, praktickým zácvikem dvojice nevidomý člověk a vodicí pes a pomocí při řešení jakýchkoli problémů vyplývajících z užívání vodicího psa během celé jeho činné služby.Stěžejním bodem činnosti je výcvik vodicích psů pro zrakově postižené (nevidomé a prakticky nevidomé). V rámci tohoto procesu se soustředí především na:
  • vlastní odchov, výběr a nákup štěňat,
  • výchovu štěňat v rodinách dobrovolných spolupracovníků,
  • vlastní výcvik psů dle standardů Mezinárodní federace vodicích psů,
  • přísnou veterinární péči o psy ve výchově a ve výcviku,
  • proškolení a praktický zácvik nevidomých žadatelů o vodicí psy,
  • odborné předávání vycvičených psů,
  • následnou péči o každého uživatele.
více informací na: http://www.vodicipsi.cz/


Marika Gombitová

17. prosince 2016 v 11:45 | P. Ernestová |  16 Historická osobnost se ZP
Marika Gombitová, vlastním jménem Mária Gombitová (* 12. září 1956 Turany nad Ondavou ) je slovenská zpěvačka a skladatelka. Marika Gombitová se narodila na východě Slovenska. Vyrůstala v rodině, kde hudba vždy měla svoje čestné místo. Má sestru a tři bratry, otec hrál na housle, v kostele na varhany a krásně zpíval. Studovala hru na klavír v Lidové škole umění ve Stropkově, vyhrála i okresní soutěž kytaristů, ale nejvíc milovala zpěv a svůj velký vzor Janis Joplin. Zpívat začala jako třináctiletá se svými bratry v amatérské skupině Matador. Během studia na Střední průmyslové škole strojnické v Košicích (absolvovala v roce 1976) zpívala ve skupině Profily (1972-1974) a také v košických tanečních orchestrech J. Olajoše a J. Szabadoše.V roce 1976 přijala nabídku Jána Lehotského připojit se k jeho skupině Modus a 1. července se tak stala profesionální zpěvačkou. Zprvu hrála na conga a měla na starosti sbory. Byla ale trpělivá, vytrvale na sobě pracovala a brzy se stala hlavní zpěvačkou skupiny. V kapele se kromě dobrých muzikantů sešlo silné pěvecké trio Marika Gombitová, Miroslav Žbirka, Ján Lehotský - jména, která se brzy stala značkou kvality a poznávacím znakem Modusu. Skupině se navíc podařilo prosadit se s výhradně původním repertoárem, do roku 1980 nahrála dvě řadová alba a jedno anglické. Kapela Modus absolvovala během pěti sezon několik set koncertů doma i v zahraničí (Německo, Polsko, Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko, Rusko, Vietnam a Laos). Posledního listopadu 1980, při návratu z koncertu v Brně, následkem dopravní nehody ochrnula od sedmého obratle dolů. I po nehodě pokračovala v koncertování, její dvě koncertní turné Mince na dne fontán a Adresa ja, adresa ty trvala celkem pět sezon. Vystupovala s nimi po celém Československu a čtyřikrát vyprodala pražskou Lucernu. S druhým turné získala hlavní cenu v celostátní soutěži koncertních programů.Po více než 150 sólových koncertech v období 1983-1987 se soustředila především na televizní a charitativní vystoupení. Do konce roku 1980 natočila pět desítek televizních programů a od té doby dalších 110. V roce 2014 se zapojila jako jediná žena mezi 20 osobnostmi české a slovenské kultury do charitativní akce na podporu lidí bojujících s nepřízní osudu. Od tohoto roku se opět zúčastňuje i dalších charitativních a televizních projektů. V roce 2015 nazpívala titulní píseň Ten príbeh za náš sen stál pro pohádku Sedem zhavranelých bratov. V září 2016 vystoupila jako host na turné Road to Abbey Road Mira Žbirky. V říjnu se konal její narozeninový koncert Marika Gombitová & priatelia a vyšla kniha Úlomky spomienok (Úlomky vzpomínek), první oficiální autobiografie, na jejímž vzniku se Marika osobně podílela.Dodnes se jejích hudebních nosičů prodalo více než milion. V exkluzivní anketě 100 nejlepších slovenských alb je ze všech interpretů zastoupená nejvyšším počtem titulů - devíti alby.
Marika Gombitová nazpívala celkem 234 písní, u 64 skladeb je podepsaná jako autorka hudby.
Mnohokrát bodovala v anketách popularity - Zlatý slavík (3× stříbro, 2× bronz), Slovenský slávik (2× zlato), Slávik (5× stříbro, 2× bronz), OTO (zlato, 2× stříbro, bronz, Síň slávy).

Stala se hudební ikonou - získala ocenění Zpěvačka století, Žena 21. století nebo Cenu Grand Prix Svazu autorů a interpretů za celoživotní přínos populární hudbě. Její píseň Vyznanie zvítězila v anketě Hit století a je asi nejemotivnější skladbou v historii slovenského popu. Marika Gombitová je živým příkladem, že píseň se nemusí jen odzpívat, ale dá se i prožít. Je nazývána nekorunovanou královnou slovenské populární hudby a právem patří mezi nejvýraznější osobnosti slovenské kultury.

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Marika_Gombitov%C3%A1
http://www.osobnosti.cz/marika-gombitova.php

Klubíčko Beroun, o.p.s.

17. prosince 2016 v 11:41 | Pavla Ernestová |  16 Organizace UR v místě bydliště

Posláním obecně prospěšné společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. je vytvářet trvale udržitelné příležitosti pro osoby, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem (děti a dospělí se zdravotním postižením, pečující osoby a celé rodiny), ochrana práv a zájmů dětí, mládeže a dospělých se zdravotním postižením a naplňování jejich specifických potřeb s cílem zvýšit kvalitu jejich života. Klubíčko Beroun, o.p.s. je stabilní, nezávislá a konkurenceschopná sociální firma poskytující profesionální veřejně prospěšné služby lidem se zdravotním postižením, jejich rodinám i veřejnosti. Cílem je vybudování a provozování sociální firmy, která poskytne lidem se zdravotním postižením celoroční bydlení, možnost pracovního uplatnění i komplex sociálních služeb, terapií, vzdělávání a volnočasových aktivit a přinese svým klientům i pracovníkům stabilitu a jistotu.


Druh obecně prospěšných služeb Klubíčka Beroun, o.p.s.: zajišťování ochrany práv, zájmů a potřeb zdravotně postižených dětí, mládeže a dospělých, poskytování sociálních služeb pro děti, mladistvé a dospělé se zdravotním postižením a celé jejich rodiny - odlehčovací služby, zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pečujících osob a dalších skupin občanů ohrožených sociálním vyloučením a vytváření podmínek pro možnost pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením, pečujících osob a dalších skupin občanů ohrožených sociálním vyloučením formou sociálního podnikání, vzdělávání osob se zdravotním postižením a pečujících osob.


Mgr.Václav Krása

17. prosince 2016 v 11:35 | P. Ernestová |  16 Osobnost UR
Václav Krása (* 24. listopadu 1951 Benešov) je český politik, v 90. letech 20. století a počátkem 21. století poslanec České národní rady a poslanecké sněmovny za ODS, pak za Unii svobody. V letech 1968-1970 vystudoval Střední ekonomickou školu v Jánských Lázních, v letech 1972-1974 pak Střední ekonomickou školu v Berouně. Od roku 2007 studuje na Metropolitní univerzitě Praha kde roku 2010 složil bakalářskou zkoušku a následně studuje magisterský cyklus. V letech 1970-1992 pracoval v Domově důchodců v obci Tvoršovice jako účetní. Od února 1987 byl vedoucím tohoto Domova důchodců. Ve volbách v roce 1992 byl zvolen do České národní rady za ODS (volební obvod Středočeský kraj). Zasedal ve výboru petičním, pro lidská práva a národnosti. Od vzniku samostatné České republiky v lednu 1993 byla ČNR transformována na Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Mandát v ní obhájil ve volbách v roce 1996 a volbách v roce1998. Od roku 1993 do roku 2002 byl členem výboru pro sociální politiku a zdravotnictví (v letech 1996-1998 jeho místopředsedou). V lednu 1998 přešel do poslaneckého klubu nově utvořené Unie svobody. V roce 2002 pracoval pro úřad vlády České republiky jako poradce místopředsedy vlády Petra Mareše. V komunálních volbách 2002 byl zvolen za Unii svobody do zastupitelstva městské části Praha 17. Je upoutaný na vozík a od roku 2012 působí jako předseda Národní rady osob se zdravotnm postižením České republiky.

Zdroje: http://www.vaclavkrasa.cz/zivotopis.html

Jakub Neubert

10. prosince 2016 v 21:33 | Ágnes M. |  16 Osobnost UR
Jakub Neubert je dvaatřicetiletý muž, který je odmalička upoután na vozík a odkázán na péči ostatních.
Jakub vyrůstal ve své vlastní rodině a vystudoval školu se svými vrstevníky. Na střední škole se rozhodl, že chce žít sám se svým osobním asistentem. Asistence o.p.s. mu toto přání umožnila poskytla asistenta. Tato organizace nalezla v Jakubovi veliký talent v zaškolování osobních asistentů. Jakub se stal proto plnohodnotnou součástí této organizace. Jeho prací je zaškolování asistentů do různých úkonů, jako je ovládání asistenčních pomůcek, manipulace s vozíkem, přemísťování klientů a v neposlední řadě komunikace s handicapovanými osobami. Jezdí po celé republice a účastní se diskuzí o lidech se speciálními potřebami a o problematice nedostatku asistentů v ČR.
O Jakubovi se také natočilo několik dokumentárních snímků. Jeden z nich je o jeho životě s asistencí. Je to krásný snímek, zachycující, jak přes velké překážky a bariéry dokáže žít šťastný a plnohodnotný život se svou krásnou a milující ženou .
Jakub je příkladem pro mnoho lidí. Inspiruje vozíčkáře, aby našli svoje štěstí.

Dokument ke zhlédnutí na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=UWCcXaUWv3A

Camphill v Kopistech

10. prosince 2016 v 21:19 | Ágnes M. |  16 Organizace UR v místě bydliště
Camphillské společenství vytváří a poskytuje příležitost lidem a dětem s mentálním postižením učit se, pracovat a společně žít v přátelském a respektujícím prostředí.
Ve světě je kolem 100 camphillských společenství. Nejvíce je jich v Evropě, ale dále jsou i v Americe, Africe a Indii
Komunitní život camphillu je založen na křesťanských ideálech a na filosofii Rudolfa Steinera (1861 - 1925, zakladatel waldorfských škol).
V camphillských komunitách je několik domů. V každém z těchto domů žije jedna normálně fungující rodina a několik klientů .
Podle potřeby v tomto domě žije i několik dobrovolníků, kteří pomáhají podle potřeb klientů. Obyvatelé jednotlivých domů společně připravují pokrmy a společně se starají o domácnost. Ve všední dny klienti navštěvují terapeutická centra a řemeslné kroužky. Společně se starají o farmu a zahradu. Cílem všech camphillů je žít smysluplnou prací pro svět. Aktivně být se světem v kontaktu a hledat tak naplnění pro každého jednotlivého člověka.
V ČR existuje jeden malý camphill v Kopistech. Součástí camphillu je denní centrum a chráněné bydlení. Je zde také dílna na výrobu svíček, tkalcovská dílna a dílna mokrého plstění, kde klienti camphillu pracují a vyrábějí zde výrobky na různé trhy. Další místo, kde se mohou klienti uplatnit, je malá farma.
Myšlenka camphillu je velice krásná a všem doporučuji nějaký camphill navštívit a prohlédnout si ho.
Zdroje: Camphill around the world, dostupné z: www. Camphill.net

Hospic dobrého pastýře

9. prosince 2016 v 22:59 | Uhlířová |  16 Organizace UR v místě bydliště
Hospic Dobrého Pastýře, Čerčany

TŘI, o.p.s.
Hospic patří od křídla společnosti Tři, která byla založena roku 1992. V roce 2010 byl hospic otevřen. "Posláním obecně prospěšné společnosti TŘI je vytvoření prostoru, kde se mohou posilovat mezilidské vztahy, ať již při doprovázení v těžkých životních situacích nebo ve chvílích radosti."

Lůžkový Hospic Dobrého Pastýře
Stará se o lidi v konečném stádiu nevyléčitelné nemoci a to bez ohledu na věk, sociální status a místo bydliště nemocného. Jejich snahou mimo jiné je alespoň léčitelnost symptomů choroby. Prostředí hospice se blíží domácím podmínkám, a to jak denním režimem, tak i vybavením. K dispozici je 24 jednolůžkových pokojů a 3 dvoulůžkové s možností přistýlky pro rodinné příslušníky či přátele. Pokoj je vybaven polohovacím lůžkem, vlastním sociálním zařízením i TV. Prostory hospice zahrnují také bezbariérově přístupnou zahradu, kavárnu, knihovnu a kapli. Každý pacient přispívá dle svých možností, zbytek patří pojišťovna.


Domácí hospic Dobrého Pastýře
Domácí hospicová služba nabízí služby lékaře, zdravotní sestry a dalších pracovníků v situaci, kdy se rodina rozhodne svého vážně nemocného blízkého doprovodit ke konci života ve svém přirozeném domácím prostředí. Tým odborníků dojíždí k pacientům dle potřeby a nastavuje optimální léčbu, poradí a pomůže také s ošetřovatelskou péčí. Nabízí radu v sociální oblasti, psychologickou i duchovní pomoc. O přijetí pacienta do péče rozhoduje vždy lékař domácího hospice na základě aktuální zdravotní zprávy od ošetřujícího lékaře nebo specialisty. Službu nabízejí 7 dní v týdnu 24 hodin denně.

Pod Hospic Dobrého Pastýře dále patří hospic v Hořovicích a Ambulance pallativní léčby a léčby bolesti, jejíž snahou je zajištit léčbu od bolesti u nevyléčitelných nemocí a chronických nemocí spojených s bolestí.

Cesta životem bez bariér, z.s.

4. prosince 2016 v 19:41 | Martina Kor |  16 Organizace UR v místě bydliště
Cesta životem bez bariér, z.s.
Toto sdružení vzniklo na základě snahy jedné matky o to, aby její handicapovaný syn mohl vést normální život, tzn. aby se dostal na místa, která by měla být přístupná všem bez rozdílu, ale nejsou právě kvůli bariérám. Už od narození jejího syna zjišťovala, že veřejné budovy jsou těžko přístupné pro handicapované lidi a poslední kapkou, která ji přiměla založit toto sdružení, bylo rozhodnutí o nepřijetí jejího syna Lukáše Hnáta do první třídy bezbariérové školy v Čáslavi. Proto hledala náhradní školu, tam ji sice vyhověli a syna přijali, ale škola vůbec nebyla připravená na to, že by ji mohl navštěvovat handicapovaný žák. Tak se rozhodla ne nečinně přihlížet, ale jednat. Rozhodla se tedy založit občanské sdružení. Při škole už jedno existovalo SRPDŠ a tak při tomto sdružení byl založen klub Život bez bariér, ale nebyl to nejlepší krok. Co se týče zastřešující organizace toho sdružení Unie rodičů, se kterou byl problém v komunikaci. Následně tedy bylo rozhodnuto o založení nového občanského sdružení Cesta životem bez bariér.
Cílem tohoto sdružení je boj za zpřístupnění veřejných objektů lidem s handicapem a ulehčit jim už tak nelehký život. Dalším cílem je umožnit handicapovaným občanům sportovat, jelikož na Kutnohorsku k tomu nejsou vhodné podmínky, respektive tato služba tu vůbec neexistuje.
Působištěm této organizace je jak jinak než Kutná Hora a její okolí. Byla založena v roce 2006 Mgr. Petrou Hnátovou.


A Blind Legend

4. prosince 2016 v 18:03 | Štěpán Zítek |  16 ZP v uměleckém díle
A Blind Legend - legenda mezi hrami nejen pro zrakově postižené

A Blind Legend je žhavou novinkou na poli interaktivních audioher vyvinutou speciálně pro lidi se zrakovým postižením.

Tuto originální audiohru představila francouzská vývojářská společnost Dowino s podporou rádia France Culture v říjnu 2015. Hra je volně dostupná (navíc bez reklam) ke stažení pro chytré telefony se systémem iOS nebo Android a je dostupná ve dvou jazycích - francouzštině a angličtině.
Jejími specialitami jsou naprostá absence jakékoliv herní grafiky, ovládání pomocí dotykového displeje a okamžitá zpětná vazba v podobě 3D stereo ozvučení, které dokonale vykresluje podobu okolního prostředí.

V Blind Legend se vžíváte do role slepého rytíře Edwarda Blakea, který se s pomocí své desetileté dcery Louise vydává na nebezpečnou výpravu s cílem vysvobodit svoji ženu unesenou zlým vládcem Thorkem a jeho bandity. Jedinými průvodci tímto fantastickým světem vám jsou vlastní sluch a vaše vidoucí dcera Louise, na jejíž oči se musíte spolehnout, neboť vám dává důležité informace o prostředí a situacích, ve kterých se nacházíte.
S její pomocí se vydáváte do nejrůznějších koutů království - středověkého městečka, temného lesa, pouští a ledových hor, bojujete s nejrůznějšími protivníky od banditů přes divoké šelmy a řešíte obtížné situace, jako například pronásledování bandity, jízdu na koni lesem plným překážek, hledání úzké cesty mezi strmými útesy a hlubokými propastmi a mnoho dalších nebezpečí, které dají vašemu sluchu pořádně zabrat.

A Blind Legend nabízí zcela nový zážitek také hráčům, kteří mají svůj zrak zachován a chtějí si vyzkoušet, jaké to je být v kůži nevidomého, který se ve svém životě musí spoléhat především na svůj sluch. Další výhodou takové hry je, že rozvíjí obrazovou představivost, orientaci v prostoru a sluchové dovednosti hráče.
Ke hraní vám stačí najít si klidnou, tichou místnost, zhasnout světlo pro zlepšení koncentrace, kvalitní stereo sluchátka a chytrý telefon.

Dobrodružství čeká, přeji příjemnou zábavu!

Hipocentrum PÁ-JA

2. prosince 2016 v 21:51 | Tereza Váňová |  16 Organizace UR v místě bydliště
Hipocentrum PÁ-JA vzniklo v září roku 2003 jako občanské sdružení. Provozuje svou činnost na základě platných osvědčení k výkonu hiporehabilitace a je tak jediným licentovaným centrem pro hipoterapii v Karlovarském kraji. areál byl vybudovám z původního rozpadlého statku během dvou let, a to za pomoci spousty lidí. V areálu je k dispozici nájezdová rampa pro bezbariérovou manipulaci a nasedání na koně, pískový obdélník, krytá hala, kruhová ohrada, několik venkovních boxů a přepravník pro koně.
Stěžejními koterapeuty jsou zde koně a certifikovaní psi různých plemen, provádějící canisterapii. Jako zpestření pro klienty hipocentra slouží "minizoo" s kozami, ovcemi, prasaty, slepicemi, mývalem, králíky, morčaty a fretkami. Zároveň zde můžeme potkat i jiná zvířata, která někdo našel či je zachránil z nelehké situace. Hipocentrum nabízí také různé kulturní, zábavné a vzdělávací tematické akce pro veřejnost, školky a školy, zprostředkovává semináře a pořádá letní tábory. Centrum má momentálně 10 koní, různých plemen a velikostí, aby bylo možné uspokojit co nejširší klientelu, protože věk minimální je již 6 týdnů a maximální váha klienta je 90 kg. Klienti jsou lidé s různým druhem handicapu od DMO, přes spasticitu, parézy, sterilitu, skoliozu až po psychiatrické a psychologické obtíže.
Majitelkou je paní Hana Šafrová, Dis. a činnost je závislá na dobrovolnictví a a sponzorských organizacích. Mezi organizace, ketré centrum využívají patří Denní centrum Mateřídouška, Farní charita Karlovy Vary, Nemocnice Ostrov, Dětský domov pro děti do 3 let v Karlových Varech.


http://hipocentrum-paja.netstranky.cz/

Hvězdy nám nepřály

1. prosince 2016 v 10:09 | Michaela Bártová |  16 ZP v uměleckém díle
Hvězdy nám nepřáli (v originále The Fault in Our Stars) je kniha napsána americkým spisovatelem Johnem Greenem. Kniha byla i zfilmována režisérem Joshe Boonem v roce 2014. V hlavní roli hrají nepříliš známí herci Shailene Woodley a Ansel Elgort. Film byl natáčen v Pittsburghu a v Amsterdamu.

Romantický příběh vypráví o dvou mladých lidech - dívce Hazel Grace a chlapci Augustusovi Watersovi. Oba bojovali s rakovinou a zamilovali se do sebe.

Hazel má rakovinu plic, ale díky zázračnému léku, který zastavil rozrůstání rakoviny, stále žije. Občas se její zdravotní stav náhle zhorší, protože se jí usazuje tekutina v plicích. Musí si s sebou neustále vozit na vozíčku kyslíkovou bombu, z které jí vedou do nosu hadičky, aby se jí lépe dýchalo.

Augustus má rakovinu osteosarkom, postihující kostní tkáň, ale díky amputaci jeho dolní končetiny se zdá, že rakovina byla poražena a Augustus je bez rakoviny.

Protože Hazel už čekala pouze na svojí smrt a život jí nebavil, přihlásili jí rodiče do podpůrné skupiny. Tam chodil i Guss, který tam hlavně dělal doprovod svému kamarádovi Isaacovi, který měl rakovinu oka. Zde se dvě hlavní postavy seznámili. Podnikali spolu spoustu věcí, vypravili se spolu do Holandska za Hazeliným snem - setkat se se spisovatelem její oblíbené knihy a zjistit, jak kniha opravdu skončila. S Peterem Van Houtenem se opravdu sešli, ovšem setkání nedopadlo podle jejich představ. Ovšem i tak si výlet do Amsterdamu velice užily.

Knížka končí velmi smutně, ale neprozradím jak, aby jste si ji přečetli.