Leden 2016

16. Mentální mapa

20. ledna 2016 v 23:06 | Alžběta Machová |  15 Otázky ke zkoušce


Chodící lidé

10. ledna 2016 v 5:53 | Klára Krausová
Kampaň chodící lidé je projektem nadace Sirius. Jedná se především informativní program pro širokou veřejnost, jak se chovat, a hlavně pak nechovat ke zdravotně handicapovaným.

Prostřednictvím televizních spotů, plakátů a zejména pak internetových stránek chodicilide.cz, rozšiřují povědomí o zdravotně handicapovaných, jako součásti naší každodenní společnosti

Na stránkách chodicilide.cz je mnoho rubrik, o jednotlivých postiženích, a příběhy lidí, kteří svůj handicap nepovažují za překážku při plnění svých snů. Ať se již jedná o paraplegického akrobata, slepého horolezce či hluchého taxikáře. Příběhy zde uvedené nemají vzbuzovat lítost, spíše jsou určeny k tomu, abychom si my, létající lidé, uvědomili, že sny, přání a schopnosti chodících lidí se od těch našich neliší, jen potřebují ke splnění naši pomoc a porozumění.
Další ze článků, jsou návody (desatera), správného chování k lidem s různým zdravotním postižením, jak i hlásá úvodní heslo stránek: cesta k porozumění.

Prostřednictvím Facebooku ( www.facebook.com/chodicilide.cz ) lze sledovat kalendář aktuálních akcí, jako jsou různé přednášky, interaktivní výstavy - Moje cesta, zážitkové workshopy, promítání filmů (Jsme úplně normální - L. Jablonská) pořádané pro širokou veřejnost.

Speciálním odkazem je pak rubrika Pro učitele, kde jsou podrobně rozepsané osnovy pro přednášky o jednotlivých zdravotních postiženích, určené pro základní a střední školy. Formou scének, diskuzí, aktivit a zkoušení si některých omezení na vlastní kůži, by se žáci a studenti měli seznámit s postižením a základními pravidly při komunikaci. Seznam slavných osobností, ať již z kruhu vědců, skladatelů, spisovatelů, sportovců, politiků i filmových hvězd, přispívá k uvědomění si faktu, že postižení nemusí být vždy nepřekonatelnou překážkou. Metodika je rozpracována buď pro jednu nebo dvě vyučovací hodiny, zvlášť pro každý handicap, a je volně ke stažení pod článkem ve formátu PDF. Jediné co chtějí autoři na oplátku je zpětná vazba, pro zlepšování materiálů.

Jako příklad bude uvedla osnova metodikckého materiálu pro jednu vyučovací hodinu, zaměřenou na tělesně handicapovaného. Hlavními cíly je pochopení, že postižení může mít různé důvody a projevy, že tělesně postižení neznamená mentální postižení a myšlení je naprosto v pořádku, že handicapovaní mohou normálně žít plnohodnotný život mezi námi, jen občas potřebují naši pomoc, například při odstraňování překážech pro jejich samostatnost. Vstupní diskuze má přimět žáky, aby se sami zamysleli nad různými příčinami postižení, jestli znají někoho tělesné postiženého ve svém okolí, jak usnadnit jejich pohyb apod. Další aktivitou je společné hledání bariér např, při cestě do školy, ve škole a návrhy řešení jak je odstranit. Cílem je uvědomění si, jak pro nás naprosto obyčejné věci mohou pro vozíčkáře představovat bariéru, a jak je někdy snadné ji odstranit. Poslední aktivitou je pak shrnutí desatera správné komunikace, kde se žáci naučí nebát se s lidmi s handicapem komunikovat, a nabídnout jim vhodnou pomoc.

Jsou zde i uvedeny příběhy z obyčejného dne člověka s handicapem (Dělám věci jinak aneb den se zrakovým postižením).

Sami si můžete vyzkoušet, jak jste na tom s komunikací se sluchově handicapovanými prostřednictvím kvízu: http://chodicilide.cz/kviz-komunikace-s-lidmi-se-sluchovym-postizenim/

Jak již bylo řečeno na začátku, stránky jsou zaměřené na širokou veřejnost s jednoduchým cílem. Naučit jak správně komunikovat, a hlavně se nebát komunikovat, kdy a jakou pomoc nabídnout.

Součástí je i odkaz na kanál chodící lidé na YouTube ( https://www.youtube.com/user/chodicilide/featured ), kde se nachází nejen televizní spoty, ale i instruktážní videa, videa z jízd tramvají i jednotlivých výstav.


Pod jednotlivými články je vždy možná diskuze čtenářů, která mě v jedné části velice zaujala. Konkrétně u příběhu Daniela Pilaře, který si i přes svůj sluchový handicap splnil svůj sen, a stal se taxikářem. V diskuzi pod článkem, projevil svůj názor nejmenovaný mladý chlapec, který nevybíravým způsobem dával najevo podiv nad tím, že neslyšící vůbec může dostat řidičský průkaz, a jak je to nebezpečné pro ostatní řidiče.

Diskuze na téma - neslyšící za volantem

Spousta lidí, včetně neslyšících a policistů opnovali tím, že naopak neslyšícího nerozptylují okolní zvuky, a je daleko více soustředěný na provoz a dění okolo sebe. Jako jednu z nejlepších odpovědí bych citovala profesionálního záchranáře Hynka Folvarčného:" Na silnici uvidím raději 1000 neslyšících řidičů než jednoho ožralce nebo namyšleného frajera…"

Diskuze na téma - neslyšící za volantem

Veškeré rubriky a články rozhodně stojí za přečtení, nejen z důvodu změny pohledu a odhození předsudků, ale i k přehodnocení osobních bariér. Když může být paraplegik akrobatem, tak co brání mě v naplnění mých životních přání?


Zdroje:
http://chodicilide.cz/
https://www.youtube.com/channel/UCpWl0biPqyfNt9KQIXnvUZw

Mentální mapa k otázce 6A

9. ledna 2016 v 16:30 | Veronika Marvanová |  15 Otázky ke zkoušce

Léčebná rehabilitace : diagnostika a terapie 2.část

7. ledna 2016 v 1:31 | Gabriela Pusztaiová |  Otázky ke zkoušce
TERAPIE
 • pravidelná lázeňská péče (nauka o lázních a léčebných účincích vod na lidský organismus s přihlédnutím k terapeutickým účelům se nazývá balneologie)
o Jak zažádat o lázeňskou péči? Prvně musí člověk navštívit svého praktického lékaře, který na základě doporučení odborným lékařem zpracuje návrh na lázeňskou péči. Do návrhu uvede i místo lázeňské péče (př. Mariánské lázně, Františkovy lázně, lázně Bohdaneč apod.). Tento návrh se odešle zdravotní pojišťovně, kde ho její revizní lékař schválí či neschválí. Schválený dopis se poté odešle do rezervačního oddělení uvedených lázní a pacientovi je odtud následně zaslán zvací dopis.
o Léčebné procedury:
- Inhalace minerální vody
- Uhličité koupele (v přírodní léčivé vodě, plynová)
- Hydroterapie (perličková koupel, přísadová koupel, rašelinová koupel, solfatanová či jodo-bromová koupel, vířivá koupel celotělová či pouze končetin, střídavá končetinová koupel, střídavá nožní tzv. šlapací koupel, skotský střik, wellness koupele
- Masáže (klasická, s éterickým olejem, podvodní ruční či automatická, lymfodrenáž ruční či přístrojová)
- Reflexní terapie (reflexní masáž, mobilizace páteře a kloubů, techniky měkkých tkání)
- Elektroterapie (galvanická lázeň, diadynamické proudy, Träbertovy proudy, interferenční proudy, diatermie, magnetoterapie, Solux, TENS (=transkutánní elektrická nervová stimulace))
- Termoterapie (rašelinový obklad, parafínový obklad, nahřívací kabina, obklad zad ze včelího vosku)
- Kineziterapie (léčebný tělocvik, kineziotaping, severská chůze, léčebný tělocvik v bazénu, plavání v bazénu pod dohledem)
- Ostatní terapie (ultrazvuk, laser, plynové injekce, oxygenoterapie, aromaterapie)
o Zaměření některých lázní:
- Františkovy Lázně - oběhové ústrojí, zažívací ústrojí, látková výměna,…
- Janské Lázně - nervový systém, pohybový aparát, dětská obezita,…
- Karlova Studánka - dýchací ústrojí, oběhové ústrojí, duševní poruchy,…
- Lázně Bělohrad - nervový systém, kožní systém, gynekolog. poruchy,…
- Lázně Libverda - látková výměna, žlázy s vnitřní sekrecí, nerv.systém,…
- Luhačovice - oběhový, dýchací, nervový a trávicí systém, onkologie,…
- Mariánské Lázně - trávicí, vylučovací, nervový a dýchací systém,…
 • Rehabilitační a rekondiční pobyty v rehabilitačním zařízení (3 - 4 týdny, týdenní, pořádané občanskými sdruženími či dostupné veřejnosti)
o Cvičení v bazénu, kondiční plavání, částečné a reflexní masáže, vířivé koupele a whirpool, posilovací a protahovací cvičení, dechová a relaxační cvičení,
 • Integrovaný psychoterapeutický program pro schizofrenní pacienty
o Metakognitivní trénink pro schizofrenie (program skupinové terapie vytvořený Moritzem a Woodwardem)
 • Oddělení léčebné rehabilitace na některých poliklinikách (ambulantní léčba)
o Ambulance, léčebná tělesná výchova, fyzikální terapie (elektroléčba, magnetoterapie, vakuo-kompresní terapie, ultrazvuk, parafinové zábaly, solux, vířivé lázně, podvodní koupele), ergoterapie, fyzioterapie (měkké a mobilizační techniky, terapie dle paní Mojžíšové, Bobathova technika cvičení pro děti, Kabatova technika, metoda Brunkow, Pilates Medical a další
- Elektroléčba = léčebná metoda, která při léčbě využívá elektrickou energii různých frekvencí a intenzit za účelem lokálně pozitivně ovlivnit bolestivost postiženého místa, zlepšit jeho prokrvení, stimulovat nebo naopak uvolňovat svalstvo a okolní měkké tkáně, a také působit protizánětlivě. Využívá se ultrazvuk, interferenční proudy, Diadynamik,atd.
- Magnetoterapie = léčebná metoda, kdy je lidský organismus vystaven magnetickému poli nízké frekvence. I přesto, že její léčivý účinek nebyl zcela prokázán, jde o velmi rozšířenou léčivou metodu.
- Vakuo-kompresní terapie = Princip terapie je založen na střídání fáze podtlaku a fáze přetlaku. Pro léčení poruch prokrvení končetin
- Solux = je umělým zdrojem infračerveného záření. Jedná se o žárovku s vláknem žhaveným zhruba na 3000 °C a zpravidla červeným filtrem, který omezuje viditelnou část světelného spektra. Indikuje se u chronických bolestivých syndromů pohybového systému, artróz a dalších pohybových onemocnění.
- Metoda Brunkow= metoda vychází z vývojové kineziologie a je založena na správném postavení akrálních částí horních a dolních končetin (ruce a nohy) vůči trupu. Jedná se o systém vzpěrných cvičení. Metoda je využívána jako prevence a funkční rehabilitační trénink pohybových vzorů.
- Terapie dle paní Mojžíšové = Tato metoda je založena na principu, že existují reflexní vztahy mezi páteří a vnitřními orgány. Systém léčby se ukázal být velmi účinným při léčbě všech poruch pohybového systému, především vertebrogenních poruch (bolesti zad), dále funkční sterility, bolestivé menstruace, bolestivého pohlavního styku, bolesti kostrče, úniku moči a některých typů zácpy.
- Bobathova technika cvičení pro děti = je neurovývojová terapie, pro pacienty s DMO, po cévních mozkových příhodách, i u dětí s odchylkou od normálního psychomotorického vývoje. Terapeutickými technikami jsou inhibice, facilitace a stimulace. U nás je často doplňována Vojtovou metodou.
- Kabatova technika = Metoda je založena na myšlence probuzení svalové aktivity z periferie. Nelze ji provádět u člověka mentálně postiženého a takového, který nemá naučené správné pohybové vzorce z dětství.

4A : Léčebná rehabilitace - diagnostika a terapie 1.část

7. ledna 2016 v 1:26 | Gabriela Pusztaiová |  Otázky ke zkoušce
LÉČEBNÁ REHABILITACE
 • Nedílná součást zdravotní péče zahrnující soubor rehabilitačních, diagnostických, léčebních a organizačních opatření, směřující ke zlepšení zdravotního stavu, k maximální funkční zdatnosti jedince a vytvoření podmínek pro její dosažení.
 • Proces LR je časově omezený. Základním předpokladem úspěšné léčby je spolupráce pacienta a včasnost zahájení léčby.

 • Jako jedna z nejvýznamnějších složek UR je zajišťována zdravotnickými léčebnými zařízeními.

 • Léčba je poskytována buď formou ambulantní (pacient není hospitalizován a dochází v pravidelných intervalech na pracoviště, kde léčbu podstupuje), nebo je součástí komplexní lůžkové péče v zařízení ji poskytujícím (např. nemocnice - polohování pacientů tu mají v kompetenci zdravotní sestry).

 • Podle statistik má 95 procent lidí problémy, které lze léčit rehabilitačními postupy. Jejich neléčení mnohdy vede k závažným trvalým zdravotním komplikacím.
DIAGNOSTIKA
 • Důležité je včasné a přesné rozpoznání problému na základě odborného vyšetření, které určí diagnózu pacienta a vede k nasazení účinné léčby. Na odborném vyšetření pacienta se podílí odborný lékař, rehabilitační lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, protetický pracovník, eventuálně mohou být přizváni také psycholog, logoped a sociální pracovník.

 • Prvotní vyšetření však musí provést Váš praktický lékař (popř. dětský lékař, ortoped, neurolog apod.), který na základě vyšetření vydá tzv. FT žádanku, se kterou se člověk dostaví na jakékoli odborné pracoviště provádějící léčebnou rehabilitaci. Zde již odborný pracovník provede komplexnější diagnostiku a zahájí léčbu.
· Diagnostické metody:
o inspekce (=vyšetření pohledem), analýza sedu, stoje a chůze, testy propriocepce
o palpační vyšetření (=vyšetření pohmatem) kožních změn, podkoží, fascií, svalů, reflexních změn na okostici
o vyšetření a terapie nekontraktilních měkkých tkání, vyšetření a terapie kontraktilní měkké tkáně
o vyšetření, mobilizační terapie a autoterapie periferních kloubů horní a dolní končetiny, segmentální vyšetření, mobilizační terapie a autoterapie krční páteře, segmentální vyšetření, mobilizační terapie a autoterapie hrudní páteře, sternokostálních, vertebrokostálních a kostotransversálních skloubení
o segmentální vyšetření, mobilizační terapie a autoterapie bederní páteře a pánve
o dynamická magnetická rezonance, 3D analýza páteře (přístroj Moire), analýza chůze a vyšetření nožní klenby (přístroj Pedoscan), 3D kinematická analýza (analýza pohybu za pomoci spec.kamer), rentgenologické vyšetření, dynamometrické měření síly a pohybu (např. diagnostický posilovací stroj DAVID), zátěžová diagnostika, EMG a evokované potenciály EP (=změny elektrické aktivity nervového systému vyvolané vnějšími podněty, VEP - zrakové, AEP - sluchové, SEP - somatosenzorické, MEP - motorické), sonografie, echokardiografické vyšetření, cévní ultrazvuk Doppler, celotělová pletysmografie (spirometrie), 24hod monitoring krevního tlaku a EKG, 3D Space Curl (přístroj sloužící k diagnostice a napravení špatné koordinace a hlubokého stabilizačního systému)
· Doplňující diagnostické metody:
o psychologická vyšetření (psychologické testy, klinické psychodiagnostické metody)
o logopedická vyšetření (forma rozhovoru či hry pomocí slovních hříček, říkanek či speciálních slov, počítačové programy, orientační zkouška sluchu, dýchání, obratnosti při vyslovování, výslovnosti a slovní zásoby)
§ Nejčastějším důvodem vyšetření bývá opoždění vývoj, nebo porucha řeči u dítěte. Dále to může být poúrazový či pooperační stav, či cévní mozková příhoda, která spustí např. koktavost, poruchu vyjadřování či vyslovování některých hlásek.
o neurologická vyšetření (inspekce (= vyšetření pohledem), perkuse (= poklep) neurologickým kladívkem, které má na jednom konci štětinky (jemným přikládáním na kůži se testuje senzitivní inervace) a na druhém kovový hrot (testování šlachových reflexů a motorické inervace), provádění určitých činností, např. střídavé kladení ukazováčků na nos, poskakování po jedné noze, chůze pozadu, předpažení, střídavé zvedání nohou. To vše s otevřenýma a poté zavřenýma očima)
o neuropsychologická vyšetření (Minnesotský osobní dotazník, Wechslerovy inteligenční škály, Bender Gestalt Test a Kresba postavy, Rorschachovy testy, Wechslerovy paměťové škály, Bentonův zrakově-retenční test, Halsteadova-Reitanova neuropsychologická baterie, Luria-Nebraska neuropsychologická baterie,…)

10A-Technická rehabitace (kompenzační pomůcky, protetické pomůcky: epitézy, protézy, ortézy) pro jednotlivé typy postižení

3. ledna 2016 v 23:20 | Barbora Kubíková |  15 Otázky ke zkoušce
PROTETICKÉ POMŮCKY
- protézy - nahrazují část těla
- protéza pro exartikulaci v kyčelním kloubu/kolenním kloubu, protéza stehenní modulární, protéza po amputaci
dle Simea, Pigotova, ChopartA
- ortézy - podporují stabilizaci segmentu nebo zajišťují fixaci
- na dolní končetině využíváme kvůli lepší nosnosti
- na horní končetině fixujeme zranitelné oblasti
- u trupu zajišťujeme stabilitu a snižujeme zatížení
- bandáže - ortézy z elastických materiálů obepínající fixovanou část těla
- epitézy - náhrada ztracené části z kosmetických důvodů

Čistá duše, A beautiful mind

3. ledna 2016 v 22:14 | Michaela Maršálková |  Umělecké dílo s tématem ZP
Čistá duše je americký film z roku 2001 založený na životním příběhu Johna Forbese Nashe, který již od mládí trpěl schizofrenií.
Příběh začíná v mládí Johna Nashe, kdy přišel na studia a vyvíjí svojí geniální myšlenku, se kterou by se odlišil od ostatních spolužáků. Už v této době se u něj ale začíná projevovat schizofrenie.
Protože se chová celkem podivínsky a drží se dále od lidí, je jeho nemoc dlouhou dobu skrytá. Získává prestižní místo po dokončení studií a spolupracuje i s vládou. Začíná mít halucinace, kdy má pocit, že ho někdo pronásleduje a že mu dali do ruky speciální čip. Přesto se nakonec zamiluje do Alicie Lopezové, se kterou se později ožení.
Velmi záhy se ovšem začne naplno projevovat jeho nemoc. Je několikrát hospitalizován.
Od 70. let znovu vstupuje na Princetonskou půdu, kde pak od 90. let spolupracuje již jako stálý člen akademické obce. Následně byl nominován na Nobelovu cenu za ekonomii.

Film mi přijde velmi zajímavý, hlavně proto, že ve chvíli, kdy se divák při sledování filmu dozví, že má Nash schizofrenii, není si divák vůbec jistý, co vše je či není skutečnost.
Film vtáhne diváka do děje a opravdu je na co koukat.

Mentální mapa k otázce 14A

3. ledna 2016 v 19:30 | Dominika Kašiková |  15 Otázky ke zkoušce

4B

3. ledna 2016 v 17:54 | Bušáková |  15 Otázky ke zkoušce

-->UR u pacientů s DMO
lékářská rehabilitace

-fyzikální terapie (masáže, elektroléčby, léčba ultrazvukem, magnetoterapie, léčba světlem, léčba teplem, laserové záření, vodoléčba, balneoterapie)
-míčkování (navozuje relaxaci a protažení svalů, snižuje spasticitu)
-LTV, Vojtova metoda, Bobath koncept, Kabatova metoda, ballterapie (cvičení pomocí gymnastického míče), jóga, ergoterapie, hipoterapie, canisterapie, arteterapie, muzikoterapie, aromaterapie, psychoterapie
-chirurgické zákroky (prodloužení šlach, transplantace šlach, operace nervů, korekce skoliózy)
-technické pomůcky (vozíky, kárky, hole, chodítka, podavače, ortézy atd)
sociální rehabilitace
-celoživotní proces
- významy: 
1) humanitární (rozvoj osobnosti, seberealizace, socializace)
2) ekonomický (zkracování doby pracovní neschopnosti, snižuje nároky na pomocné služby, pomáhá pracovnímu začlenění)
3) společenský (stabilizace sociálních jistot, využití potenciálu v zájmových činnostech a aktivitách)
pedagogická rehabilitace
-individuální přístup dle formy a rozsahu hancicapu postiženého
- uplatňuje se v různých fázích života - raná péče, předškolní příprava, školní docházka, profesní příprava, rekvalifikace
pracovní rehabilitace
- jedná se o soustavnou pěči o osoby s DMO tak, aby se uplatnily na trhu a plně se pracovně integrovaly
- chráněné dílny nebo podporovaná pracovní místa

-->Raná péče u dětí s kombinovaným postižením
- raná péče nebo-li včasná intervence je systém služeb a programů poskytovaných postiženým dětem a jejich rodinám s cílem eliminovat nebo zmírnit následky postižení a poskytnout rodině a dítěti plnou integraci do společnosti
- cílem je podpora a podněcování senzoricko-motorického, emociálního, sociálního a intelektuálního vývoje dítěte tak, aby se mohlo co nejvíce osamostatnit a včlenit se do společnosti
- nutnost individuálního přístupu dle celkového stavu postiženého - mentálního i fyzického

-->Multidisciplinární přístup
- spolupráce více odborníků - v UR nezbytná!
- u osob s kombinovaným postižením se jedná o lékaře, fyzioterapeuty, často psychology během celého života a spoecilní pedagogy, také sem spadají asistenti, ošetřovatelé či terapeuti

 

Mentální mapa - poupravená

3. ledna 2016 v 12:56 | Magda Šámalová |  15 Otázky ke zkoušce
Mentální mapa - zrakově postižení (poupravená)

Mentální mapa 11B

3. ledna 2016 v 12:10 | Martin Vosátka |  15 Otázky ke zkoušce

Otázka č. 14 B (druhá část)

3. ledna 2016 v 4:40 | Klára Krausová |  15 Otázky ke zkoušce
Kardiovaskulární onemocnění
· Infarkt myokardu - návrat fyziologického, psychologického, sociálního a pracovního stavu, zapojení blízké rodiny
o 1. Fáze nemocniční - zabránění dekondice, prevence proti trombotickým komplikacím
o 2. Fáze posthospitalizační - sekundární prevence, změna životního stylu
o 3. Fáze stabilizační - dodržování pravidel, vytrvalostní tréning
o 4. Fáze udržovací - dodržování režimových opatření, stabilizace zdravotního stavu, pravidelné
kardiologické kontroly
o Aktivní cvičení - v prvních dnech vleže na lůžku základní pohyby končetin (zabránění trombózy), dále
vetrikalizace pacienta v sedě, cca 5. Den vertikalizace ve stoje a chůze 5 min 2-3x denně (prodlužuje
se čas), před propuštěním by měl pacient zvládnout samostatnou chůzi do schodů min. dvě patra. Po
propuštění je vhodné doplnit individuální léčebný program o lázeňskou léčbu
o Fáze tréninku:
§ Zahřívací - prohřátí svalů, příprava na aktivitu, zlepšení stability a koordinace, prevence
arytmií
§ Aerobní aktivita - chůze, plavání, jízda na kole, po delší době se může přidat posilování HK a
DK s lehkým závažím
§ Relaxační fáze - zklidnění po cvičení, relaxační cvičení
· Hypertenze - důležité vyšetřit sekundární příčiny před zahájení farmakologické léčby
o Spojeno s léčbou obezity, reduckí hmotnosti, omezení příjmu soli, zajištění pravidelného příjmu Ca,
K, Mg, kompenzaci diabetu, zákaz kouření, pravidelná fyzická aktivita, autogenní trénink ke snížení
vlivu stresu
· Cévní mozková příhoda - důležitá včasná indikace a zahájení rehabilitace, dle stavu pacienta (lze provádět rehabilitaci i u pacientů v komatu - polohování, bazální stimulace čichových, hmatových a sluchových vjemů)
o Fyzioterapie - výuka základních pohybů (úchop, chůze, sezení stání, otáčení vleže), musí být přizpůsobeno řečovým a rozpoznávacím schopnostem pacienta v dané fázi rehabilitace (pomalé a opakované vysvětlování)
o Protetika - při neúspěchu obnovení funkce končetin - speciálně navržené ortézy, obuv, kompenzační a jiné pomůcky
o Trénink obyčejných aktivit - jídlo, hygiena aj., ve spolupráci s ergoterapeutem nácvik soběstačnosti
o Logoped - pomáhá pacientovi obnovit řeč za pomoci foniatra, pro zlepšení vyjadřovní je dobré procvičovat mimiské svaly, aktivace krční páteře a rehabilitace ústní dutiny (masáž dásní, rozlišování chutí), důležitá spolupráce rodiny pacientů (důležité hodně mluvit - učí se znovu slova opakováním)
o Neuropsycholog - zhodnocení poškození mentálních a kognitivních funkcí (čtení, psaní, počítání), stav smyslového vnímání, srozumitelnost řeči a vyjadřování, časoprostorové vnímání, paměti, pozornosti, orientace, inteligence apod. Pokud zjistí poškození některých funkcí, je cílem jejich obnova, případně určení postupů jejich nahrazení
o Rehabilitační centra a stacionáře - zařízení pro dlouhodobou péči (rehabilitační klinika Malvazinky) či docházení pacienta s větším rozsahem poškození, určeno pro péči po propuštění z nemocnice. Vhodné jsou i rekondiční pobyty především pro navazování nových kontaktů (sdružení ICTUS)
o Psycholog - časté stavy po CMP: deprese, úzkosti, agresivita, impulzivnost, emocionální labilita a apatie, až změna charakterových a povahových vlastností. Neagtivní dopad má i dlouhodobá hospitalizace(zpříjemnění poslechem hudby, časté návštěvy)

Otázka č. 14 B (první část)

3. ledna 2016 v 4:38 | Klára Krausová |  15 Otázky ke zkoušce
Metabolické poruchy
· Diabetes melitus
o Fyzická aktivita (pohybová léčba)- důležitý prostředek v prevenci zejména u diabetes 2. Typu,
prevence aterosklerózy, redukce tukové tkáně(zvýšená oxidace tuků), prevence depresí, příznivý vliv
na pohybový systém, zlepšení celkové obratnosti, flexibility a svalové síly. Aerobní tréning zvyšuje
účinky inzulinu v kosterním svalstvu (zvýšená aktivita transportérů gůokózy), zvýšená kapilarizace svalů
(zvyšuje se využití kyslíku a energetických zdrojů). Intenzita a objem cvičení se stanovuje individuálně,
zejména dle fyzického stavu a zdravotních omezení pacientů po předchozím klinickém vyšetření a
zátěžového testu.
Rizika: retinopatie (u silových cviků, nárazy, náhlé zvýšení tlaku), diabetická kardiovaskulární
autonomní neuropatie, periferní neuropatie dolních končetin, obecně nevhodné jsou
vytrvalostní výkony. Převážně se volí aerobní aktivity se zapojením více svalových skupin
(chůze, běh, jízda na kole, plavání, nordic walking,. Doba 30 - 60 minut 3-4x týdně.
o Metoda senzomotorické stimulace - stimulace motorického systému přes CNS, samostatné cvičení
doma, posílení oslabených svalů,
o Fyzikální léčba - vodoléčba, vakuum-kompresní terapie, klidová galvanizace
o Kardiovaskulární rehabilitace - navrácení a udržení optimálního fyzického a psychického stavu,
celoživotní pohybová motivace, sekundární prevence a zdravého životního stylu.
§ 1. Fáze: nemocniční rehabilitace - zabránit dekondici, trombóze, příprava na návrat pacienta
do normálního života
§ 2. Fáze: posthospitalizační rehabilitace - do 3 měsíců po propuštění, navození změn životního
stylu, ambulatně řízený trénink/individuální domácí
trénink/lázenská léčba
§ 3. Fáze: stabilizace klinického nálezu - pravidelný vytrvalostní trénink, upevnění změn
životního stylu
§ 4. Fáze: udržovací - dodržování aktivit, odborná kontrola
o Rehabilitace po amputaci - často probíhá v rehabilitačních centrech (protetika, psychologická a
sociální péče), ovlivněno rozsahem amputace, věkem, pohlavím, kondicí a konstitucí pacienta.
§ Celkové zlepšení kondice - dechová cvičení, kondiční cvičení, posilování nezasaženách částí,
cvičení rovnováhy a mobility, nácvik soběstačnosti, nácvik
lokomočních funkcí, výuka práce s počítačem (nejsou při ní
omezeni amputací)
§ Ošetřování a formování pahýlu - prevence otlaků a odřenin
§ Fantomova bolest a pocity - častá spolupráce psychologa a farmakoterapie při tzv.
fantomových bolestech (zaměňována s fantomovými pocity, kdy
pacient pouze cítí chybějící končetinu, nikoli bolest). Lze
odstranit speciálními gymnastickými cviky a ergoterapií, popř.
operativní zkrácení nervů v pahýlu
§ Protetika - lyší se podle funkce(sportovní x běžná) a nahrazované končetiny a rozsahu
(jednokloubové x více kloubové)
§ Zdravotně-sociální pracovníci - návrh úpravy bytu, vhodné kompenzační pomůcky, jednání s
původním pracovištěm pacienta o možnosti návratu nebo
úpravy pracoviště, sociální poradentví (finanční zabezpečení,
profesionální pomoc v místě bydliště)
§ Fyzikální terapie - pouze po ordinaci lékařem, vasotrain, přístrojová lymfodrenáž, analgetické
proudy, laser, termoterapie
· Obezita
o Spolupráce obezitologa, dietologa, psychologa a v těžkých případech bariatrických zákroků (bandáž
žaludku)
o Dieta - změna stravovacích návyků
o Pohybová aktivita - nutno přozpůsobit věku, stupni obezity a zdravotním koplikacím pacienta
(zejména druh, délku trvání a intenzitu). Chůze, jízda na kole, plavání, cviky na posílení ochablého
břišního svalstva, cvičení aerobního charakteru (tepová frekvence by neměla přesáhnout 140
tepů/min u mladých, 110 tepů/min u starších), vyvarovat se přetěžování nosných kloubů
o Kognitivně behaviorální terapie - odnaučení nevhodných stravovacích a pohybových návyků
§ Sebepozorování (záznam jídelníčku)
§ Konzumace jídla (místo, čas konzumace)
§ Aktivní kontrola vnějších podnětů (jak nakupovat potraviny, kontrola chování v restauracích,
na oslavách)
§ Sebeposilování (podpora rodiny a přítel, odměna při redukci váhy)
§ Kognitivní ( pozitivní přístup a nasazení, vyvarovat se sebeobviňvání a depresi)
§ Výuka dietetiky a přípravy pokrmů
§ Pravidelná fyzická aktivita
o Farmakologická terapie - anorektika (tlumí chuť k jídlu), termogenní farmaka (zvyšují energetický
výdej), léky s vlivem na vstřebávíní tuků ve střevě

6 A) Léčebná rehabilitace- metody (např. některé z uvedených: Vojta, Kolář, Mojžíšová, Bobath, Feldenkrais, sestra Kenny, Kabat, Brugger), LTV, manuální terapie, fyzikální terapie

3. ledna 2016 v 1:09 | L. Wagnerová |  15 Otázky ke zkoušce
Metody
Metoda sestry Kenny
- Původně pro léčbu DMO
- Principy- aplikace klidu, dlah, horké zábaly; manuální protahování měkkých tkání; polohování a stimulace funkčně oslabených svalů (-> pasivní natažení svalu nebo přibližování úponů svalu rychlými a chvějivými pohyby a pak opětovné natažení svalu); slovní instrukce, reedukace
- Indikace- periferní parézy (např. paréza lícního nervu), terapie funkčních poruch motoriky

Metoda Ludmily Mojžíšové
- Vypracována v druhé polovině 20. stol.
- Léčba vertebrogenních poruch (způsobených nesymetrickým postavením pánve) a léčba funkční ženské sterility.
- Průběh- každodenní cvičení a ošetření fyzioterapeutem (mobilizace kloubů a žeber, ošetření měkkých tkání, kostrče, uvolnění svalů pánevního dna).
- Indikace- funkční ženská, mužská sterilita
- infertilita
- pelvalgie
- dysmenorea
- obstipace
- skoliózy
- bolesti všech částí zad

Kabatova metoda
- Vznik kolem roku 1960.
- Lze použít jen u člověka bez mentálního postižení a u toho, který má z dětství zažité normální pohybové vzory.
- Hlavní myšlenkou je probuzení svalové aktivity z periferie.
- Není kladen důraz ma stabilizační zajištění trupu (zralý jedinec je vytváří spontánně).
- Cvičí se s končetinami v diagonálách- tím dochází k aktivaci svalových smyček tak, aby došlo k aktivaci správných pohybových vzorů, zvýšení rozsahu pohybu a posílení svalové síly.
- Techniky- pohybový zvrat; výdrž-relaxace; akce-relaxace
- Princip- manuální kontakt a tlak ve směru či protisměru vykonávaného pohybu-> tím se ovlivní svaly, které se mají zapojit do pohybového vzoru.
- Použití- funkční onemocnění pohybového systému, neurologická onemocnění (transverzální míšní léze, stav po CMP, roztroušená skleróza, …), pooperační a poúrazové stavy kloubů, páteře, degenerativní onemocnění kloubů, poruchy držení těla
- Není doporučena u akutní fáze bolestivých stavů, nemoci.


Léčebná tělesná výchova
- Využívá se prostředků pohybové, manuální a fyzikální terapie.
- Cvičení zaměřeno na správné držení těla, odstranění příčin bolesti zad, terapie poúrazových stavů, léčba pohybových omezení po CMP, zvyšování celkové kondice.
- Důležitá je instruktáž a zácvik nemocného a jeho rodinných příslušníků.
- Cvičení individuální nebo skupinové
a) Individuální- metoda dle Mojžíšové, mobilizační a měkké techniky (při bolestech páteře), balanční cvičení, cvičení dle McKenzie (cvičí se 1 cvik několikrát za den), Vojtova reflexní terapie, cvičení na míči, jóga
b) Skupinové- pacienti s podobným onemocněním
- cvičení ve cvičebně
- pomůcky: míče, kroužky, speciální pomůcky, …
- cvičení na míčích, jógové cvičení, cvičení proti bolestem zad, relaxační cv.

Manuální terapie
- K léčbě funkčních poruch pohybového systému.
- Dochází k ovlivnění- zkrácených svalů, svalové povázky, ostatních měkkých tkání, uvlnění blokády kloubů a páteře.
- Techniky- mobilizační a manipulační; protahování a náprava kloubů
- Mobilizace= ovlivnění pohyblivosti v kloubu
Postupné obnovování hybnosti kloubu při funkční poruše
Opakované nenásilné pohyby ve směru kloubní blokády
Součástí automobilizační cviky- pacient je provádí sám doma
- Vhodná pro- lehké či středně těžké potíže s páteří či klouby
Pro zdravé jedince pro regeneraci, obnovu fyzických a duševních sil, proti stresu
Stavy po úrazech, operacích, vymknutí, hojení zlomenin
Choroby dýchacích cest (chronický zánět průdušek, odkašlávání, astma)
Sportovce (před sportem, pro zlepšení výkonu, odstranění únavy)
Neurologické potíže (ochrnutí, nehybnost celého těla; bolesti krku a hlavy; bolesti z krku do horních končetin; bolesti kostrče
Zlepšení prokrvení
Nespavost, psychické obtíže, podrážděnost, deprese

Fyzikální terapie
- Různé metody, které využívají fyzikálních podnětů
- Prevence a léčba organických a funkčních onemocnění
- Využití terapie pohybové, mechanické, tepelné, chemické, elektrické, světelné, akustické a jejich kombinací
Postupy
a) Mechanoterapie- masáže, (klasické, reflexní, podvodní tlaková masáž); uvolnění ztuhlých
svalů odbourání stresu
Techniky měkkých tkání (cílem je normalizovat jejich elastičnost a pohyblivost navzájem a proti jiným strukturám)
Trakce (natahování)- ruční, přístrojové; tahem nebo tlakem působíme na zkrácené svalové struktury; zlepšení pohyblivosti a odstranění blokád
Ultrazvuk = mechanické vlnění; tkáněmi neprochází elektrický proud; zlepšuje prokrvení, metabolismus, působí spasmolyticky, zlepšuje regenerační schopnost tkání

b) Termoterapie- aplikace nebo odebírání tepelné energie
Kladná- zahřátí pomocí rašeliny, léčivého bahna či slatiny, dále parafínové zábaly, sauna, tepelné koupele
Záporná- využití chladu, též kryoterapie; hlavně u akutních zánětů, poranění (vymknutí, podvrtnutí), u hematomů; využití ledových a studených obkladů

c) Elektroterapie- využití elektrických proudů (stejnosměrné pulzní, střídavé,…)
Proti bolesti, zánětu, zvýšenému napětí svalů, zmenšuje otoky
Typ léčby se volí dle převažujícího typu onemocnění
Léčba pohybového aparátu, poruch prokrvení, pooperačních stavů, kožních problémů a zánětlivých a degenerativních onemocnění, urologických zánětů
Druhy- magnetoterapie, galvanoterapie, vysokofrekvenční terapie, …d) Fototerapie- léčba elektromagnetickým zářením -ultrafialové- pozitivně při torbě vitaminu
D, na hojení ran, zvýšení svalové výkonnosti
- Viditelné světlo- audiovizuální stimulace, léčba zimních depresí
- Infračervené- tepelný účinek, vazodilatační, analgetický, spasmolytický účinek

e) Hydroterapie- chemický účinek (minerály), termický (v závislosti na teplotě), mechanický
(podvodní masáže, vířivé koupele)
Druhy- malá- omývání, zábaly, polevy
- velká- celkové koupel, sedací lázně, nožní koupel, vířivá lázeň, uhličitá koupel, skotské střiky, sauna

- inhalace- léčba onemocnění horních a dolních cest dýchacích

Zdroje:
http://www.rehabilitace.info/zdravotni-zarizeni/elektrolecba-elektroterapie-lecebny-efekt-elektricke-energie/
http://www.zsf.jcu.cz/Members/zemanm03/Informace/fyzikalni-terapie/nova-skripta-z-fyzikalni-terapie-2013
http://rehabilitace-praha.eu/lecebne-metody/lecebna-telesna-vychova.html
http://www.bbklinik.cz/index.php/rehabilitace/lecebna-rehabilitace

http://nwlive.cz/hradec-kralove/manualni-terapie/