Bílá vrána (The Black Balloon)

Před 11 sekundami | AnCis |  18 Umělecké dílo s tematikou ZP
The Black Balloon je filmové drama, které bylo natočené v roce 2008 v Austrálii. Film začíná stěhováním rodiny Mollisonových do nového města. Patnáctiletý Tom přichází do nové školy a čelí stresu ze snahy zapadnout mezi spolužáky a zároveň se starat o svého autistického bratra Charlieho. Tom bojuje s frustrací a zodpovědností, o kterou se neprosil a která ho zároveň děsí. Film zachycuje každodenní výzvy při péči o autistického bratra a z počátečního řekněme normálního filmu se nakonec vyklube trpký a temný film.

Distributor uvádí:
"Patnáctiletý Thomas Mollison chce vyrůstat jako každý teenager v jeho věku. Má to ale těžké. Protože je jeho otec voják, rodina se často stěhuje a plachý chlapec se jen těžko sžívá s novým prostředím. Jeho život však ještě více ztrpčuje skutečnost, že jeho starší bratr Charlie je autista. Zatímco rodiče Charlieho dávno přijali, Thomas nikoli. Stydí se za něj a ve skrytu duše ho nenávidí. Pak ale potká Jackii, které Charlieho společnost nevadí."
The Black Balloon

Zdroje:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/8a/TheBlackBalloon_Official-Poster.jpg
https://www.csfd.cz/film/238682-bila-vrana/prehled/

 

Zdravotní klaun

Před 10 minutami | ElVět |  18 Organizace v UR
Zdravotní klaun je nezisková organizace s národní a mezinárodní působností, která přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví. Tím přispívá ke zlepšení jejich psychického i celkového zdravotního stavu, a to prostřednictvím speciálně vyškolených Zdravotních klaunů a souvisejících projektů.

Koncept "léčby humorem" rozvinul v České republice Američan Gary Edwards. Gary navštívil nemocnici v roli klauna poprvé v roce 1976 a od té doby vyučuje a pomáhá k rozvoji projektů zaměřených na nemocniční klaunství po celém světě. V roce 1998 zaznamenal absenci nemocničních klaunů v České republice a v roce 2001 založil občanské sdružení Zdravotní klaun. První tři roky projekt financoval z vlastních úspor. Svými projevy na zdravotnických konferencích upozorňoval na stěžejní význam humoru v nemocnicích. V organizaci působil jako umělecký (do roku 2011) a výkonný ředitel (2013). V současné době je předsedou správní rady Zdravotního klauna a konzultantem mezinárodní organizace Red Noses International.

Zdravotní klaun je člověk s přirozeným klaunským nadáním, schopností imrpvizace, s vrozenou empatií a hudebním talentem. Často mívá také dramatické vzdělání, což ale není podmínkou přijetí. Klaun musí mít samozřejmě také kladný vztah k dětem a chuť se stále vzdělávat. Pro klauny se pořádají různá školení, kde se vzdělávají v oblastech improvizace, hře na hudební nástroje a učí se nové techniky, které pak aplikují na humorné situace na nemocničních pokojích.

Jejich posláním je:
 • Zajišťovat návštěvy Zdravotních klaunů na dětských a geriatrických lůžkových odděleních v nemocnicích v České republice, tak aby se Zdravotní klaun stal běžnou součástí každé nemocnice
 • Pomáhat ke zlepšení celkového psychického a tím i zdravotního stavu dětí a seniorů hospitalizovaných v nemocnicích, v domovech pro seniory
 • Přispět k uvolnění atmosféry nemocničního prostředí, v domovech pro seniory
 • Udržovat a rozvíjet vysokou profesionalitu návštěv Zdravotních klaunů tak, aby jejich návštěvy vhodně doplňovaly léčebné procedury
 • Zajišťovat vzdělávání v oblasti inovativních metod a přístupů, využitelných v prostředí se zvýšeným stresovým faktorem
 • Šířit a medializovat myšlenku Zdravotních klaunů jako psychosociálního programu, který je důležitou součástí komplexní léčebné péče
 • Poskytovat podporu, know-how a výměnu informací s dalšími organizacemi, které mají stejné nebo podobné cíle a/nebo poslání, ať už na národní nebo mezinárodní úrovni, zejména s Red Noses Clowndoctors International a jejích spolupracujících partnerů
Každý klaun musí být originál, jinak by to ani klaun nebyl.

V současné době 86 zdravotních klaunů navštěvuje pravidelně 62 nemocnic, 8 domovů pro seniory a 1 hospic. Aktivitou od roku 2001 si Zdravotní klaun vybudoval stabilní postavení, dobré jméno a velmi sympatickou tvář, která má podporou široké veřejnosti.

Profesionální Zdravotní klauni jsou v současnosti považováni za účinnou součást léčebného procesu.Hasta la vista!

Před 55 minutami | ElVět |  18 Umělecké dílo s tematikou ZP

Hasta la vista!

Hasta la vista! je belgická komedie z roku 2011, oceněná Evropskou filmovou cenou - Cenou diváků za nejlepší evropský film.

Philip, Lars a Jozef jsou tři mladíci po dvacítce, kteří milují víno a ženy. Jenže jsou stále panicové. Pod záminkou ochutnávání vína se vydají na cestu do Španělska s vidinou prvních sexuálních zážitků. Nic je nemůže zastavit - dokonce ani jejich handicap: jeden je slepý, druhý na vozíku a třetí zcela ochrnutý.

Hasta la vista! vypráví příběh o lásce, síle přátelství a chtíči. Příběh o humoru jako jediném prostředku, který pomáhá vyrovnat se s nelehkou situací, o silné touze jako největším hybateli lidské snahy bořit hranice. Člověk ovládaný touhou dokáže věci, o kterých netušil, že je může zvládnout. Přitom její naplnění bývá až druhotné. V této road movie je cesta důležitější než její cíl. Film vznikl na motivy skutečného příběhu Asty Philpota a jeho přátel.

 


Terapeutická komunita Magdaléna

Dnes v 11:45 | MonUrb |  18 Organizace v UR
Terapeutická komunita Magdaléna

Terapeutická komunita Magdaléna je obecně prospěšná společnost a nevládní organizace. Nachází se v Mníšku pod Brdy a jejím cílem je poskytování služeb zaměřené na snižování rizik spojených s užíváním návykových látek, prevenci rizikového chování dětí a mládeže. Klienty jsou osoby starší 18 let se středně těžkou a těžkou závislostí a psychosióciálním postižením v důsledu užívání návykových látek. Jeho pobyt zde je finačně podporován i z jeho strany, polatek činí zhruba 6 500 Kč. Klient zde stráví od 8 - 15 měsíců v závislosti na jeho osobním růstu.
V prostorách terapeutické komunity Magdaléna dchází k léčení různých druhů závislostí, péči o absoloventy léčby a další vzdělání v této oblasti za cílem integrace jedince do společnosti bez dále přetrvávající závislosti. Nejdůležitější složkou této komunity je rezidenční péče v této komunitě, která má za úkol ne jen péči o pacienty po absolování povinného detoxu, ale i změnu dosavadního rizikového chování na zdravotně i sociálně přijatelný životní styl, který bude vyhovovat jeho i okolí i jemu samotnému. Probíhá zde osobní růst klienta a plná sociální rehabilitace. Programem klientů je individuální i skupinová terapie (psychologiká léčba - léčebná terapie), pracovní terapie (ergoterapie), sociální a právní poradenstvství a další zájmové činnosti. Pracovní terapie probíhá na farmě, zahradnictví, truhlárně a sportovních zařízení. Jedinec je dále vzděláván (pedagogická rehabilitace) ve své závislosti a zdravém životním stylu. Klient díky ubytování s jinými osobami s podpobným problémem rozvíjí své sociální schopnosti a komunikaci s okolím. Dostává denní režim, který je při této rehabilitaci zásadní.

http://www.magdalena-ops.eu/cz/slu%C5%BEby-pro-z%C3%A1visl%C3%A9/l%C3%A9%C4%8Dba/terapeutick%C3%A1-komunita

Černí koně, z. s.

Dnes v 10:07 | BilikAnd |  18 Organizace v UR
Organizaci Černí koně založil Tomáš Pouch, který o letních prázdninách ve svých 14 letech po dopravní nehodě přišel o nohu, psal se rok 1987.
Dalších 20 let Tomášovi trvalo, než došel ke smíření se svým handicapem, a když se tak stalo, oním nástrojem, který mu pomohl se psychicky vyrovnat, bylo jízdní kolo.
Opět jsem cítil vítr ve vlasech
…..začal jsem jezdit závody horských kol, říká Tomáš, a byl jsem jediný s handicapem mezi zdravými. Dlouho to netrvalo a získal jsem respekt soupeřů. Respekt a uznání byl onen lék na bolavou duši, lék, který jsem 20 let hledal. Tuto cestu jsem chtěl ukázat i ostatním a tak se zrodili ČERNÍ KONĚ.
Snad každý zná film, který vypráví o jamajské posádce závodního bobu. Tito sportovci nikdy neviděli sníh, a přesto se měli zúčastnit zimních olympijských her. Byly to od samého začátku outsideři, málokdo věřil, že vůbec zvládnou klasifikační čas.
Stala se ale jedna zásadní věc, jamajský tým se nevzdával a bojoval naplno. Sice se nestali vítězi, ale získali přízeň všech fanoušků. Sportovní slovník nazývá takové sportovce, černými koňmi. Černí koně přináší nečekané zvraty a jsou kořením sportu. Nikdo si na ně předem nevsadí, ale když dostanou svou šanci, každého překvapí a získají si srdce fanoušků. A takoví jsou i, lidé s handicapem.
Postupně se seznamovali s problematikou zdravotně postižených dětí a zjistili alarmující skutečnosti. Pro zdravý vývoj dítěte, hlavně ten mentální, je důležitá svoboda pohybu. Děti touží po možnosti trávit čas venku se svými vrstevníky a invalidní vozíky jsou určeny pouze pro pohyb na hladkém a rovném povrchu.

http://www.cernikone.cz/

JK Počin

Pondělí v 14:57 | MaBra |  18 Organizace v UR
JK Počin je jezdecký klub sídlící v Praze - Dolních Počernicích. Věnuje se aktivitám s využitím koní, hipoterapii a paravoltiži.

Jezdecký klub Počin byl založen v roce 2001 jako jeden z klubů občanského sdružení Počernická iniciativa - POČIN. Je členem České jezdecké federace ČJF, České hiporehabilitační společnosti ČHS a České asociace tělesně handicapovaných sportovců ČATHS.

V areálu klubu pracují s koňmi různých plemen a typů, tak aby měli vhodné koně pro každé dítě a klienta, kteří k nim přijdou. Snaží se přizpůsobit všem klientům podle jejich individuálních potřeb. Samozřejmě zohledňují potřeby a fyzický stav koní, aby je nepřetěžovali a zároveň jim práci dělali zajímavou.
AUTISTIK

Pondělí v 11:13 | KarLet |  18 Organizace v UR
Spolek Autistik byl založen v roce 1994 skupinou rodičů, kteří nebyli spokojeni s péčí o postižené autismem. Autistik je spolek, který nemá stále zaměstnance, veškerá činnost je zajišťována dobrovolníky z řad členů sdružení.
Mezi hlavní cíle naší činnosti patří zejména vytváření společenských a ekonomických podmínek pro optimální rozvoj občanů s autismem, dále napomáháme realizovat práva na vzdělání a výchovu takto postižených, vytváříme podmínky pro jejich snazší integraci do společnosti a v neposlední řadě se věnujeme ochraně práv autistických osob a jejich rodin. Svoji činnost zaměřujeme na rehabilitační, terapeutické a ozdravné pobyty pro rodiny s autistickými dětmi, pravidelné výstavy výtvarných prací autistů, praktický výcvik v nových speciálních edukačních programech pro autisty a překlady odborné literatury.

Další oblasti činnosti:
Přednášky pro rodiče, Praktické výcviky v péči o osoby takto postižené za účasti zahraničních odborníků, Mnozí členové Autistiku přednášejí na různých odborných setkáních, pedagogických fakultách, někteří byli pozváni jako lektoři na mezinárodní setkání do zahraničí.
Za své aktivity ve prospěch postižených autismem obdržel AUTISTIK poděkování presidenta Světové autistické organizace pana Pata Matthewse.


Zdroje:
http://www.nicm.cz/organizace-venujici-se-mentalne-postizenym
http://www.autistik.eu/clanky/cinnost-spolku-autistik/

Největší showman

Pondělí v 10:51 | KarLet |  18 Umělecké dílo s tematikou ZP
 • Muzikál, drama, životopis, romantika, to vše v jednom díle řežiséra Michaela Graceyho. V hlavní roli Phineas Taylor Barnum (hraje Hugh Jackman, který je vizionářem s obrovskou fantazií a touhou po vytvoření showbyznysu. Protože většinu svého života strávil hlavní hrdina v chudobě, chce své ženě, která pochází z bohaté rodiny, dopřát život, který jí slíbil. Založí muzeum kuriozit, které je ze začátku propadákem, až poté, co do něj Barnuman povolá ty nejdivnější lidi z města, se stane hitem. Barnum vytvoří show s vousatou zpěvačkou, nejsilnějšími, nejmenšími i největšími muži, žongléry, akrobaty a navzdory předsudkům a kritice mají jeho představení úspěch. Znázornění postav s různým tělesným postižením, kterými společnost opovrhovala, ale ony se dokázaly prosadit, podpořit svůj talent a společně vytvořit geniální show.
  Ve filmu Phineas Taylor Barnum vytvořil bezpečné zázemí pro ty, které společnost nepřijímá, pokud bychom se však zajímaly o skutečnou postavu tohoto muže, ne úplně tomu tak bylo. Ovšem tento muzikál byl režisérovým debutem a byl natočen tak, že opravdu pohltil diváky po všech stránkách.

  Odkaz na trailer:
  https://www.youtube.com/watch?v=AXCTMGYUg9A

Teorie všeho

9. prosince 2018 v 22:14 | MaBra |  18 Umělecké dílo s tematikou ZP
Teorie všeho je životní příběh geniálního vědce Stephena Hawkinga, který na svém velmi nemocném těle nosí jednu z nejchytřejších hlav, jakou kdy lidstvo poznalo. Byť by vám hravě vysvětlil nerozumitelné zákonitosti fungování vesmíru, sám možná nechápe, jak je možné, že jeho vlastní život zachránila tak neobyčejná věc, jakou je láska.

Příběh začíná v roce 1963, kdy má jednadvacetiletý Stephen Hawking, student kosmologie na Cambridge, našlápnuto ke skvělé budoucnosti. Spolužáci i profesoři ho naprosto zbožňují, stejně jako krásná Jane, která na téže škole studuje umění. On na oplátku zbožňuje ji. Když však v osobním i profesním životě stane na pomyslném vrcholu, zažije nemilosrdný pád. Doslova. Lékařské vyšetření po jednom z mnoha jeho "nešikovných" škobrtnutí vyřkne drsnou diagnózu - neléčitelné postupné ochrnutí nervového systému, které do dvou let ukončí smrt. Jenže Jane a Stephen se osudu vzepřou. Vezmou se a snaží se žít normální život. On si nemoc nepřipouští a dodělává si doktorát. Ona ho všemožně podporuje, často až za hranici sebeobětování. Čím víc se blíží předpokládaný konec, tím hektičtěji se oba snaží společně žít.

Mr. Robot

9. prosince 2018 v 19:06 | NiČej |  18 Umělecké dílo s tematikou ZP
Elliot je mladý programátor, který má problém navazovat vztahy s lidmi. Je bezpečnostní inženýr v AllSafe, hacker. Trpí klinickou depresí, bludy a sociální úzkostí, kvůli které se izoluje od ostatních lidí.Má pocit, že se s okolním světem může bavit pouze tak, že hackuje jejich přístroje. Pracuje u bezpečnostní firmy, kde ale musí skrývat své skutečné umění. Navíc ho osloví tajná hackerská organizace, která chce s jeho pomocí zničit nadvládu jednoho procenta nejmocnějších lidí světa, kteří údajně řídí běh dějin.

Výsledek obrázku pro mr robot

https://www.csfd.cz/film/409508-mr-robot/prehled/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mr._Robot

Kam dál